Logotype för Storfors kommun

25 november - digitalt möte för att bilda "Storforsföreningarna"

Målet med paraplyorganisationen "Storforsföreningarna"är en akttv webbsida där alla föreningar i Storfors samverkar för att visa träningstider, arrangemang och andra händelser.

Alla storforsare ska enkelt kunna hitta sin favoritförening och ta del av vad som gäller.

Den 25 november bildas organisationen formellt under ett digtalt årsmöte där alla föreningar och övriga ideella organisationer i Storfors är välkomna att delta.

Storforsföreningarna är en webbportal som erbjuder föreningar verksamma i Storfors att publicera evenemang i en gemensam kalender och affischer i ett affischflöde. Via portalen kan föreningar och ideella nätverk få gratis hemsidor kopplade till portalen. Portalen kan även länka till föreningars befintliga hemsidor.
Syftet med föreningen är att stärka föreningslivet och skapa fler samverkansformer. En viktig bit är också att informera om föreningar och evenemang i den gemensamma webbportalen. Föreningen ska även tillvarata anslutna föreningars intressen och verka för ett bra samarbete.

Mötet hålls digitalt via Teams den 25 november kl 18.00. Du anmäler dig genom att maila till: varmlandsbergslag@outlook.com så får du en länk till den e-postadress du angivit.

Var med och påverka hur ni vill att Storforsföreningarna skall organiseras och arbeta.

Föreningen ser gärna nomineringar till styrelsen, så snabbt som möjligt, till dessa e-postadresser: lena.ohlson1234@hotmail.com eller
lennart.johansson@storfors.se

Information:
Olle Rodehn 0550-651 20
olof.rodehn@storfors.se
Lennart Johansson 073-083 39 43 lennart.johansson@storfors.se

Välkomna att ansluta er förening till www.storforsforeningarna.se !

Senast publicerad av Eva Wiklund