Logotype för Storfors kommun

1,2 miljoner ska lyfta föreningar i öst

Med start våren 2018 ska den ideella föreningen Värmlands BergsLAG, jobba fram en paraplyorganisation för föreningar och organisationer i kommunerna Storfors, Kristinehamn och Filipstad.

För Storfors del blir resultatet en gemensam webbsida för alla föreningar i kommunen - där man lätt ska kunna se vad som är på gång.

Föreningen hade 600 000 kronor kvar i kassan från EUs förra programperiod. Nu har man dessutom fått lika stor summa från Region Värmland till ett tvåårigt projekt för att stärka civilsamhället.

Med civilsamhället menas den del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av det offentliga, staten eller kommuner. Det gäller exempelvis ideella föreningar och idéburna sammanslutningar som välgörenhetsorganisationer och kyrkor.

I Karlskoga-Degerfors har man skapat en paraplyorganisation för föreningar och organisationer under namnet Möckelnföreningarna. Man har en gemensam webbsida där man enkelt kan klicka sig vidare till respektive förening. Det finns också en gemensam kalender.

- En tanke bakom detta är att stärka samarbetet mellan föreningarna, att göra informationen mer lättillgänglig för invånarna och att undvika ”krockar” i kalendern, säger Lennart Johansson, som håller i trådarna från Värmlands BergsLAG.

Emil Lundkvist från Möckelnföreningarna kommer att anställas som projektledare under perioden. Tanken är att en paraplyorganisation bildas i varje kommun och att den sedan äger den gemensamma webbsidan där alla som deltar kan uppdatera sin egna uppgifter. I projektet finns pengar både till projektledare och för att bygga upp webbportalen.

- Man kommer naturligtvis också att kunna sälja reklam på den gemensamma webbportalen - och låta intäkterna gå till den gemensamma organisationen, säger Lennart Johansson.

Information: Lennart Johansson, tel 0550-651 18.

Senast publicerad av Eva Wiklund