Logotype för Storfors kommun

Provtagning badvatten

Varje sommar genomförs analyser av badvattnets kvalitet vid kommunens badplatser vid flera tillfällen. Man undersöker förekomsten av bakterier och visuellt om det finns tecken på algblomning. Bedömningen sker enligt Havs och Vattenmyndighetens "Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG"

Analysen utförs av ett ackrediterat laboratorium.

Senaste provtagningen sommaren 2019

8 augusti

Lungsund 19,9 grader, tjänligt

Kyrksten 20,3 grader, tjänligt

Jordkullen 20,5 grader, tjänligt

Hytte 19,6 grader, tjänligt

Badsta 19,9 grader, tjänligt

 

Här finns länken till sommarens provtagningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vad betyder det att ett vattenprov är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E.coli och Intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man sväljer vattnet.

Kontakt

Miljölkontoret i Karlskoga via servicecenter 0586-610 00

Senast publicerad av Eva Wiklund