Logotype för Storfors kommun

Parkering

Det finns generella regler för att stanna eller parkera fordon som gäller över hela landet. Det är regler som inte anges med vägmärken, utan regler du som trafikant är skyldig att kunna. Parkeringsreglerna är uppbyggda efter två huvudprinciper:

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår 
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra

Det kostar inget att parkera på kommunens gator, men det gäller att följa informationen på trafikskyltarna. Finns inga skyltar är parkering tillåten enligt trafikförordningens regler.Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre