Logotype för Storfors kommun

Vattenläcka hittad i Storfors - trafikstörningar under tisdag 4 februari

Personal i Storfors kommun hittade under måndagen den vattenläcka som tömt dricksvattensystemet på 20 procent extra vatten under helgen.

Läckan är lokaliserad i området kring Resecentrum och under tisdagen påbörjas grävarbete där. Under tiden som arbetet pågår kan störningar i trafiken uppstå på Stationsgatan och Djupadalsgatan.

Senast publicerad av Eva Wiklund