Logotype för Storfors kommun

Underhåll av häckar och buskage

I och med värmen och regn så har häckar, träd och buskage växt som det knakar vilket gör det extra viktigt att man tar hand om sin tomt så det inte påverkar trafikmiljö och skymmer sikten.

Fastighetsägare har ett ansvar att se till att häckar, träd och buskar på din tomt klipps för att minska risken för olyckor orsakade av skymd sikt. Tänk på att växterna kanske inte bara skymmer sikten i vägkorsningar, utan även gömmer vägmärken och skymmer gatubelysning.

God sikt och framkomlighet underlättar också för kommunens gatu- och parkenhet så att de kan ta sig fram utan problem vid sandupptagning, snöröjning och halk-bekämpning på våra vägar med mera. De sköter också om alla parker och grönområden på kommunal mark.

Växter breder ut sig olika mycket beroende på vilken sort det är och vilken klimatzon den planteras i. Därför är det smart att redan vid planteringstillfället tänka på placeringen av dina buskar och träd. Stora buskar och träd bör planteras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och mindre buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Läs mer

Senast publicerad av Eva Wiklund