Logotype för Storfors kommun

Taxor klara för felparkering i Storfors

Våren 2017 beslutade kommunfullmäktige att införa parkeringsövervakning i Storfors.

Nu har man även fattat beslut om de taxor som ska gälla från och med den 1 augusti 2017.

Allra dyrast blir det för den som felaktigt parkerar på en plats avsedd för rörelsehindrade.

Storfors kommun har tidigare inte haft någon parkeringsbevakning vilket medfört upprepade problem med felparkerade fordon som utgör trafikfara, eventuell miljöfara samt problem med framkomlighet.

För att komma till rätta med problemen införs parkeringsövervakning inom hela kommunen. Tjänsten köps under några timmar per månad och ska på sikt bli självfinansierande.

TAXOR from 1 augusti 2017

Stannande eller parkering på plats med förbud att stanna eller parkera enligt lokala trafikföreskrifter 500 kr

Uppställning på plats reserverad för rörelsehindrade 1000 kr

Stannande eller parkering på busshållplats 300 kr

Stannande eller parkering i eller inom 10 m före eller efter vägkorsning (3 kap. 53 § Trafikförordningen) 500 kr

Stannande eller parkering inom 10 m före övergångställe (3 kap. 52 § Trafikförordningen) 500 kr

Stannande eller parkering mot färdriktningen eller tvärs längsriktningen (3 kap. 52 § Trafikförordningen) 500 kr

Stannande eller parkering på gång-eller cykel vägbana (3 kap. 48 § Trafikförordningen) 500 kr

Parkering på plats med förbud att parkera fordon enligt lokala trafikföreskrifter 300 kr

Stannande eller parkering i terräng (3 kap. 48 § Trafikförordningen) 500 kr

Senast publicerad av Eva Wiklund