Logotype för Storfors kommun

Snörörjning pågår för fullt i Storfors kommun

Just nu är samtliga fyra enheter inom Storfors kommun ute och snöröjer så snabbt de bara kan. Dessutom hjälper en enhet från Stiftelsen Björkåsen till inne i tätorten. I Lungsund och Furuvik är också en entreprenör ute och röjer.

Storfors kommun ber alla vara lite extra försiktiga idag både till fots och med fordon i trafiken med tanke på att halkbekämpningen kan göras först när plogningen är klar.

Tyvärr blir också en sträng snö kvar på många uppfarter vid plogningsarbetet, vilket är fastighetsägarens eget ansvar att ta bort. Kommunens personal måste fokusera på att så snabbt som möjligt hålla cykelbanor, trottoarer och vägbanor rena och i nästa steg starta med halkbekämpningen.

Här kan man läsa mer om prioriteringsordningen vid snöröjning.

Senast publicerad av Eva Wiklund