Logotype för Storfors kommun

Sista chansen för kampanjpris på fiber på landsbygden

Bredbandssamordnare Jan Svärd står bakom en rulle med slang som ska användas för att lägga fiber i marken.

Bredbandssamordnare Jan Svärd berättar att arbetet är i full gång.

Under september är det sista chansen för hushåll på landsbygden att kunna beställa en fiberanslutning till kampanjpriset 19 900 kr från IP Only.
Från och med oktober höjs priset till ordinarie marknadspris, 29 900 kr.

Just nu förbereder IP Only slutfasen av införande av fiber på landsbygden i Storfors kommun. Företaget har eller kommer att ta kontakt med de fastighetsägare på landsbygden som ännu inte har beställ fiberanslutning.

På utvalda adresser på landsbygden i kommunen, där man har varit fastboende sedan 2018-2019, har man även möjligheten till en speciallösning när det kommer till fibrering – att teckna ett så kallat medgivandeavtal. Det betyder att kunden kan få sin fastighet fibersatt idag men betalar för installationen när han eller hon önskar aktivera bredbandet och får då betala rådande marknadspris. Att få en förberedd fiberanslutning är utan kostnad för kunden så länge den är vilande.

Har man inte blivit kontaktad och är intresserad av att beställa fiber ute på landsbygden så bör man kontakta IP-Onlys kundservice på 0200-430 000 för mer information.
- Det känns bra att arbetet med fibrering av Storfors fortsätter och att vi nu har preliminära slutdatum, säger bredbandssamordnare Jan Svärd.

STATUS FÖR FIBERUTBYGGNADEN I STORFORS:
Storfors Sydost:
Schaktarbeten och sammangrävning med fibernätet i de västra delarna pågår. Planen är att ett stort antal ytterligare kunder ska kopplas upp nu under september månad. Man har haft förseningar på grund av coronapandemin samt beroende på att signering av vissa markavatal har tagit lite extra tid. Planen är att området blir klart under hösten 2020.
Storfors Väst: Just nu pågår schaktning av själva stamsträckan så att området kan signalsättas. Även tomtprojektering och tomtschaktning pågår. Projektet flyter på bra och är just nu något före tidplanen. Storfors väst planeras att bli helt klart under sommaren 2021.

Senast publicerad av Eva Wiklund