Logotype för Storfors kommun

Sista chansen för fiber till kampanjpris i Storfors

Bredbandssamordnare Jan Svärd hoppas att alla som funderar på att installera fiber uppmärksammar att kampanjen avslutas i höst.

Nu under sommaren är sista chansen för de hushåll på landsbygden att kunna beställa en fiberanslutning till kampanjpriset 19 900 kr från IP Only. Från och med 1 oktober kommer priset att höjas något.

Just nu förbereder IP Only slutfasen av införande av fiber på landsbygden i Storfros kommun. Företaget kommer att ta kontakt med de fastighetsägare på landsbygden som ännu inte har beställ fiberanslutning, detta kommer att ske per telefon då hushållen har chans till både rådgivning och beställning.

Är man intresserad av att beställa så går det också bra att redan nu kontakta Adahm Lotthagen telefonnummer (0707-759 570) som är projektansvarig säljare hos IP-Only.

- Det känns bra att arbetet med fibrering av Storfors fortsätter och att vi nu har prelimiära slutdatum, säger bredbandssamordnare Jan Svärd.

Status för fiberutbyggnaden i Storfors ser just nu ut så här:

Sydost: I projektet ”Storfors Sydost” har IP-Onlys kontrakterade entreprenör bytt ut en av sina underentreprenör vilket lett till lite förseningar i projektet. Även signering av vissa markavatal har tagit lite extra tid. Detta är nu löst, men har skapat ett par månaders förseningar i den planerade tidplan. Planen är nu att Storfors Sydost området blir helt klart under hösten 2020.

Storfors Väst: IP-Only har nu en entreprenör upphandlad för arbetet och det är Jordells Åkeri och Entreprenad AB som kommer genomföra byggnationen av fibernätet i Storfors Väst-områdena.

Uppstartsmöte är genomfört och produktionsstart med tillhörande grävning är planerad att starta nu i juni. Storfors Väst planeras att bli klart under sommaren 2021.

Senast publicerad av Eva Wiklund