Logotype för Storfors kommun

Farligt beteende - galler till dagvattenbrunnar flyttas

Under den senaste tiden har gallerlock som täcker dagvattenbrunnar på Storfors gator stulits eller flyttats bort.

Detta skapar risker både för barn och djur som kan ramla ner i två-tre meter djupa schakt och för trafikolyckor för cyklister eller andra trafikanter.

Vid något tillfälle har de tunga järngallren helt enkelt stulits medan man andra gånger lagt dem på sidan av hålet. Tekniska enheten ser detta som ett stort bekymmer och uppmanar allmänheten att hålla uppsikt. Både för den egna säkerheten och i de fall där man skulle kunna rapportera något om dessa förehavanden. Den som har uppgifter får gärna ringa tekniska enhetens jourtelefon 0550-651 25.

Man uppmanar också allmänheten att sprida den här informationen genom att prata med grannar, vänner samt barn och unga i familjerna.

Senast publicerad av Eva Wiklund