Logotype för Storfors kommun

Delar av Stationsgatan är avstängd

Stationsgatan kommer att vara avstängd från korsningenStationsgatan/Smedbygatan och fram till stationshuset under en eller två veckor från 10 november.

Under byggnationen av Storfors nya resecentrum har man nu kommit fram till asfaltering av Stationsgatan och området kring stationshuset. Detta förbereds nu och därmed tas grus bort från gatan där asfalten ska ligga vilket innebär att man inte längre kan köra bil in till Östra industriområdet pga vassa och höga kanter. Arbetet beräknas pågå under en till två veckor och under den tiden kommer personbilstrafiken att hänvisas till vägen som löper på baksidan av Storfors hotell (infart vid Spruthuset). Den vägen kommer under måndag 12 november att skrapas och få nytt grus för att få bättre framkomlighet. Lastbilar kommer att köra över södra industriområdet för att ta sig till östra området.

Gångtrafikanter hänvisas till passage genom Ravinen och sedan till järnvägsövergången (samma som används idag). Man kommer även att säkerställa så att det går att ta sig fram med rullstol/barnvagn där.

Senast publicerad av Eva Wiklund