Logotype för Storfors kommun

Dags att söka bidrag för enskilda vägar

Kommunalt bidrag till underhåll av enskilda vägar inom Storfors kommun utgår till vägar som betjänar permanent bebyggelse. Bidrag utgår inte till vägar som till exempel betjänar fritidsbebyggelse, vägar som ägs av bolag, statlig eller kyrklig förvaltning, vilka till övervägande del användes för virkestransporter.

Sista dag för ansökan är onsdagen den 28 februari.

Mer information om vägbidrag och blankett för ansökan finns här>

Senast publicerad av Kristina Elmström