Logotype för Storfors kommun

Våld i nära relationer

Lever du i en relation där du känner dig otrygg och/eller begränsad? Upplever du att en närstående beter sig aggressivt, kränkande eller hotfullt? Våldet kan ha många olika former och kan utövas av en eller flera personer. Socialtjänsten har en skyldighet att erbjuda stöd till våldsutsatta och våldsutövare. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld är en mänsklig rättighet.

Våld i nära relationer handlar ofta om mäns våld mot kvinnor i parrelationer, men kan också handla om kvinnors våld mot män, hbtq-personers våld mot sin partner, föräldrars våld mot barn, vuxna barns våld mot föräldrar och hedersrelaterat våld. För personer med funktionsnedsättning kan våldet utövas av någon som den funktionsnedsatta står i beroendeställning till.

Socialtjänstens stöd anpassas efter varje individs behov och det kan exempelvis handla om samtalsstöd (för våldsutsatt och våldsutövande), skyddat boende, ekonomisk hjälp, stöd under rättsprocessen, hjälp till annat permanent boende, stöd i föräldrarollen och i myndighetskontakter.


Du kan bli erbjuden upp till fem råd- och stödsamtal utan att bli registrerad eller journalförd. Samtalen syftar till att vara stödjande, rådgivande och/eller förändringsinriktade.
Här kan du anmäla intresse för råd- och stödsamtal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Är du orolig för att någon i din närhet utsätts för våld i en nära relation? Ring och rådgör med oss, e-posta eller gör en digital anmälan via vår e-tjänst.
Här kan du göra en orosanmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Stöd och hjälp på kvällar och helger

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider.

Kontakta socialjouren

Telefonnummer 054-540 50 54, 054-540 54 14.

Söndag- torsdag 16:30-00:00. Fredag – lördag 16:00 – 01:30.

Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, hänvisas till 112.

För mer information om stöd avseende våld i nära relationer, se länkar till höger.

Är du orolig att någon kan se att du tittat på den här hemsidan?

Om du har en nyare version av din webbläsare kan du under "Verktyg" i menyraden hitta "Starta privat surfning". Använder du detta sätt att surfa på så går det inte att se vilka sidor du besökt. En annan lösning är att rensa "cache-minnet" innan du stänger ner din webbläsare.

Senast publicerad av Ellen Johansson