Logotype för Storfors kommun

Stöd för vuxna

Ibland kan det uppstå situationer som man inte kan hantera själv, utan man behöver vända sig till någon för att få stöd och hjälp. Är du vuxen och känner att du är i behov av råd eller hjälp kan du kontakta individ- och familjeomsorgen.

Du kan också läsa mer på sidorna som du hittar i vänstermenyn.

Tystnadsplikt

Alla uppgifter som rör dig eller dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Varken socialsekreterarna eller annan personal får, som huvudregel, lämna ut några uppgifter om er till någon annan myndighet eller utomstående personal.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
tel. 0550-651 00

Säkrast når du oss på våra telefontider:
mån, tis, tors, fre 08.30-09.30 eller ons 13.00-14.00

Faxnummer: 0550-600 12

 

Senast publicerad av Kristina Elmström