Särskilda boenden

Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver omfattande service och omvårdnad.

Och om du har en funktionsnedsättning som gör att du omfattas av personkrets i LSS-lagen finns bostad med särskild service. Du kontaktar kommunens biståndshandläggare för att ansöka om särskilt boende eller LSS-handläggaren för att ansöka om bostad med särskild service. Handläggarna utreder ditt behov och fattar ett beslut om du har rätt att flytta till ett boende.

För att ansöka om särskilt boende läs mer om ansökan här>

För att ansöka om bostad med särskild service läs mer här>

Kontakt

Kommunens särskilda boenden Smeden och Hammargården

Enhetschef 
Åsa Jonsson
0550-652 67

Kommunens särskilda boende Kroppavägen 5 samt bosamordning

Enhetschef 
Anna Thyberg
0550-652 61

 

Enhetschef LSS
Margareta Albért
0550-651 11

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-04-11