Stjärnforsen - enhet för ensamkommande barn

Storfors kommun bedriver ett stödboende med namnet Stjärnforsen.

Stjärnforsens stödboende har som mål att bidra till ett bra mottagande av ensamkommande barn i Storfors. Målet är ett boende där pojkarna och flickorna känner trygghet, tillit och får en meningsfull vardag. Syftet med verksamheten är att erbjuda ett boende som ska tillgodose ungdomarnas grundläggande psykiska och fysiska behov och hjälpa ungdomen till en bra start på vuxenlivet.

En vanlig dag på Stjärnforsen går ungdomarna i skolan på Vargbroskolan eller Forsbroskolan i Storfors och lär sig svenska och andra skolämnen. Eftermiddagarna och kvällarna ägnas åt läxläsning och fritidsaktiviteter. På helger och lov försöker vi hitta på olika aktiviteter som stimulerar språkutveckling och kunskap om Sverige.

Vi är stolta över att vi i Storfors kan erbjuda ett rikt utbud av fritidsaktiviteter på nära avstånd, närhet till naturen, trevligt bemötande av Storfors invånare och en bra skolgång.

På Stjärnforsen finns tillgänglig personal dygnet runt och ungdomarna har eget rum och tillgång till gemensamma utrymmen som till exempel matsal och TV-rum.


Senast publicerad av Minna Rudnick 2020-02-06