Stöd till familj, barn och unga

Alla mår ibland dåligt. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner, men ibland kan det vara bra att få prata med någon för att få stöd och hjälp. Om du känner att du inte mår bra av olika anledningar kan du här få en del tips om vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp.

Akut hjälp vid psykisk ohälsa

Har du eller i någon i din närhet behov att få vård på grund av psykisk ohälsa? Vårdcentralen är oftast det första steget för stöd och hjälp och därifrån kan man sedan få komma vidare till specialistvård inom psykiatrin om man behöver.

Vårdcentralen i Storforslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är öppen på dagtid, vardagar. Klicka på länken för mer information.

Vid akut sjukdom ringer du i första hand sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 eller för texttelefon 0770-11 77 99. 

Vid nödsituation ringer du 112. 


Hit kan du vända dig för att få hjälp

Första linjen unga östralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Första linjen är en mottagning för barn och unga i åldern 6-20 och deras föräldrar och närstående.

Du kan söka till oss om du till exempel:

 • känner dig orolig, ängslig eller stressad.
 • är ledsen eller nedstämd.
 • skadar dig själv.
 • ofta känner att du inte duger.
 • behöver någon att prata med.
 • är orolig för hur du använder alkohol eller droger.
 • känner oro för ditt barn.

Vi erbjuder

 • Telefonrådgivning.
 • Råd och stödinsatser.
 • Kartläggning, bedömning, behandling och uppföljning.
 • Konsultation till andra verksamheter som jobbar med barn och ungdomar.

Kontaktvägar
Bokning och rådgivningstelefon, tel 0550-86206
Mån, tis, ons och fredag kl. 09.00-10.30

Du kan även skicka oss ett sms när som helst med endast namn och telefonnummer så ringer vi upp till det angivna numret så snart vi kan: SMS telefon 070-291 51 05. Följ oss gärna på Facebook: Första Linjen Unga Östra.

Ungdomsmottagningen
På ungdomsmottagningen i Storfors kan du träffa barnmorska och kurator varje måndag. Till ungdomsmottagningen kan alla mellan 13 och 25 år vända sig med frågor och funderingar kring exempelvis samlevnad och relationer, livsbekymmer, alkohol eller droger, sexualitet, kropp och kroppsutveckling, preventivmedel eller provtagning vid befarad könssjukdomar. Besöken är gratis och personalen har tystnadsplikt.

Elevhälsan
På alla skolor finns elevhälsan med kurator, skolsköterska och specialpedagog. Här arbetar man förebyggande med att stödja elevers hälsa, kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Barn- och ungdomspsykiatrin finns inom landstinget i Karlstad. Där tar man hand om och hjälper barn och unga mellan 0 – 18 år för att förebygga, lindra och behandla psykisk sjukdom och störning.

Familjecentralen
Familjecentralen är belägen på Hammargatan 3 (Hälsans Hus), Storfors och är en mötesplats för föräldrar och barn, där man kan delta i gemenskap och olika aktiviteter. Man kan utbyta erfarenheter och få råd och stöd i en rad olika frågor som rör barn och familj. Här jobbar både socionom och förskollärare.

Barnavårdscentralenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Landstinget driver barnavårdscentralen i Storfors. Till barnavårdscentralen kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Vi arbetar med förebyggande hälsovård för barn 0-6 år. Vi erbjuder stöd och information om till exempel amning, kost, vaccinationer, sömn, språkutveckling, syn, hörsel, egenvård och barnsäkerhet

Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgsavdelningen i Storfors (IFO) handlägger bland annat ärenden som gäller utredning och behandling av barn/ungdom samt vård för vuxna med drogmissbruk.

Storfors Församling
Storfors församling driver i samarbete med kommunen en fritidsgård i kyrkan där man byggt en fräsch ungdomsvåning i källarplanet. Fritidsgården är öppen på fredagskvällar och tisdagskvällar och där finns alltid vuxna att prata med. Med utgångspunkt från fritidsgården finns också en tjejgrupp där man träffas tillsammans med en vuxen och hittar på saker.
Storfors församling erbjuder någon att prata med, kostnadsfritt och med tystnadsplikt. Man arrangerar också samtalsgrupper om sorg.

Föreningar
I Storfors kommun finns det många olika föreningar som välkomnar nya medlemmar. Kanske kan ett medlemskap i en förening var en väg att hitta nya vänner och samtidigt göra något som känns roligt. Klicka på länken ovan så hittar du kontaktpersoner att ringa.

Brottsofferjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Det finns drygt 100 lokala brottsofferjourer runt i landet där det finns stödpersoner som lyssnar på dig, ger dig information och råd. Man berättar hur det går till med polisanmälan, skadestånd, rättegång och andra myndighetskontakter. Tel 0200-21 20 19.

Senast publicerad av Maria Ås