Stöd till familj, barn och unga

barnhänder som håller i varandra

För dig som bor i Storfors kommun finns flera olika verksamheter för föräldrar, barn och ungdomar, att kontakta vid behov av stöd eller rådgivning.

Socialtjänsten (individ- och familjeomsorgen)

Socialtjänsten erbjuder stöd till barn, ungdomar och deras familjer. Att vara förälder kan innebära oro kring barnen och hur man har det i familjen eller kanske för att man inte alltid känner sig tillräcklig.

Det finns olika former av stöd via socialtjänsten, exempelvis:

  • Råd- och stödsamtal
  • Familjebehandling
  • Kontaktperson
  • Kontaktfamilj
  • Olika stödgrupper för barn eller föräldrar
  • Placering utanför det egna hemmet

För att socialtjänsten ska kunna besluta om en insats görs först en utredning. Utredningen kan antingen inledas efter att föräldrarna eller den unge själv gjort en ansökan om stöd, eller utifrån en orosanmälan.

Råd- och stödsamtal kan du som förälder få själv, i par eller tillsammans som familj. Även du som barn eller ungdom kan få samtal. Du/ni kan få upp till fem råd- och stödsamtal med en familjebehandlare utan att socialtjänsten har gjort en utredning. Finns behov av fortsatt stöd kan du/ni göra en ansökan till socialtjänsten. Samtalen utgår från vad du/ni som familj vill ha stöd med.

Familjebehandlarna har tystnadsplikt. De får inte prata om dig och din situation med någon annan om du inte gett samtycke. Enligt lag har familjebehandlarna skyldighet att informera socialsekreterare vid misstanke om att barn far illa.

Råd och stödsamtalen journalförs inte. Samtalen är kostnadsfria och du/ni kan vara anonyma.

För mer information om vilket stöd socialtjänsten kan erbjuda, kontakta oss.

 

Andra verksamheter

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsofferjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elevhälsan

Familjecentralen

Föreningar

Första linjen unga östralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Storfors Församling länk till annan webbplats

Ungdomsmottagningen i Storfors

Vårdcentralen i Storforslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast publicerad av Ellen Johansson