Familjerätt

Familjerätten omfattar samarbetssamtal samt utredningar och rådgivning gällande;

  • faderskap
  • adoptioner
  • frågor om vårdnad, boende och umgänge

När separerade föräldrar är överens om gemensam vårdnad, boende och/eller umgänge kan man få hjälp att skriva avtal om överenskommelsen.

Separerade föräldrar som har svårt att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn kan få hjälp att söka lösningar i samarbetssamtal.

Det kan bli besvärligt för barnen om de separerade föräldrarna har svårt att samarbeta. Barnen vill vara lojala med båda sina föräldrar och kan hamna i kläm i föräldrarnas konflikter. IFOs uppgift är att verka för lösningar, som blir för barnens bästa.

Familjerättens verksamhet regleras bland annat av föräldrabalken och socialtjänstlagen. Uppgifterna om enskilda som lämnas till familjerätten i samband samarbetssamtal och utredningar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
tel. 0550-651 00

Säkrast når du oss på våra telefontider:
mån, tis, tors, fre 08.30-09.30 eller ons 13.00-14.00

Faxnummer: 0550-600 12

Samordnare
Mikaela Eriksson
0550-651 05


Senast publicerad av Kristina Elmström