Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Vår främsta uppgift är att bedriva samtalsbehandling med vuxna. Syftet med samtalen är att komma igenom kriser och fortsätta förhållandet.

Om en eller båda av er har tagit initiativ till en separation kan familjerådgivningen underlätta för er att separera på ett så bra sätt som möjligt.

Familjerådgivningens mål är att nå människor i ett tidigt skede och jobba förebyggande. All kontakt med oss är frivillig och söks på eget initiativ. Vi jobbar under sträng sekretess och det finns även möjlighet att vara anonym. Vi för inga journaler.

Vad kostar det?

Varje samtal kostar 250 kronor och betalas i samband med besöket. Det går bra att använda bankkort eller swish.

Vill du kontakta familjerådgivningen?

Om du är bosatt i Storfors kommun är du välkommen att kontakta familjerådgivaren i Kristinehamn som heter Ulrica Larsson. Du når henne på telefonnummer 0550-884 39 eller via mobil på 072-502 0336. Telefontiden är måndag till torsdag mellan klockan 9 och 9.30.

Familjerådgivningen finns på Familjecentralen, på Assemblégatan 1 i Kristinehamn.

Kontakt

Familjerådgivningen i Kristinehamn 0550-88439

Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström 2020-02-18