Logotype för Storfors kommun

Storfors kommun vill köpa hotell och camping i Lungsund

Storfors kommun vill köpa hotell och camping i Lungsund. Foto: Krister Karlsmoen/Scandinavian Air Pics

Storfors kommun vill köpa hotell och camping i Lungsund. Foto: Krister Karlsmoen/Scandinavian Air Pics

Storfors kommun bör köpa Lungsundets hotell och camping.

Det förslaget lägger nu kommunstyrelsen fram till kommunfullmäktige.

- Vi ser hotellet som ett oerhört viktigt nav för turismutvecklingen i hela området kring Bergslagskanalen, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Hotellet har under en rad år legat ute till försäljning, men ägarna har inte lyckats sälja det. Nu har de kommit till en punkt där de inte längre kan driva hotellet vidare.

- Vi känner oss tvingade att sälja hotellet och de enda intressenter vi har haft är ett antal köpare som vill förvandla det till en asylförläggning, säger Bertil Backlund.

Han känner sig lättad över lösningen och hoppas på att nya krafter ska få verksamheten att blomstra.

- Vi har lagt ner både tid, kraft och pengar på att utveckla hotellet. Det är naturligtvis väldigt roligt att hotellet får leva kvar som hotell, säger han.

Prislappen för hotellet och campingen är 7, 8 miljoner kronor och den 29 april avgörs frågan av kommunfullmäktige.

- Om fullmäktige säger ja till köpet kommer vi omedelbart att söka en arrendator som kan driva och utveckla hela verksamheten, säger Hans Jildesten, som tror på turismutvecklingen i området.

Lungsundet har ett strategiskt läge mitt i Bergslagskanalens sjösystem.

Här finns 32 hotellbäddar, en campingplats, fyra campingstugor och en äventyrsgolfbana.  Den kommunala badplatsen samt Värmlands Bergslags båtbryggor ligger strax nedanför campingen. Det är dessutom nära både till Nässundet och till Bjurbäckens slussar som är två mycket välbesökta turistmål. Båda turistmålen har de senaste åren haft en rejäl uppgång när det gäller antalet besökare. 

Turismen lyfts från många håll upp som en av de viktigaste näringarna för framtiden. 2013 var, enligt Tillväxtverket, turismens exportvärde hela 105,7 miljarder kronor, att jämföras med svenska järn- och stålexporten på 46,9 miljarder kronor och livsmedelsexporten på 53,4 miljarder kronor.

I Sverige var antalet sysselsatta inom turismbranschen 173 000 förra året och turismens bidrag till sysselsättningen växer stort jämför med många andra sektorer i näringslivet.

Tillväxtverket pekar i sin senaste rapport på att turism och resande i världen kommer att öka med tre procent fram till år 2030 och att Sverige har goda förutsättningar att ta del av denna ökning.

- Vi tror att hotellet kan utvecklas både som hotell och som en aktör och motor inom turismnäringen. Jag är övertygad om att kommunen på sikt får pengarna tillbaka med råge samtidigt som vi skapar arbetstillfällen och framtidstro, säger Hans Jildesten.

Bertil Backman och kommunalråd hans Jildesten har tecknat en avsiktsförklaring angående köpet av Lungsunds hotell och camping. Det formella beslutet fattas av kommunfullmäktige i slutet av april.

Bertil Backman och kommunalråd hans Jildesten har tecknat en avsiktsförklaring angående köpet av Lungsunds hotell och camping. Det formella beslutet fattas av kommunfullmäktige i slutet av april.

Senast publicerad av Eva Wiklund