Logotype för Storfors kommun

Storfors har halverat ungdomsarbetslösheten

Åsa Askerskär och Annie Schallengruber har fokus på att minska ungdomsarbetslösheten i Storfors.

Storfors kommun har under det senaste året sänkt ungdomsarbetslösheten mest i hela Sverige.
I maj förra året var arbetslösheten för unga mellan 18 och 24 år 14 procent jämfört med 6,7 procent i år.

En del av hemligheten kallas tisdagsmodellen och uppfanns just i Storfors.

- Det känns verkligen roligt att vi lyckats vända trenden, säger enhetschef Åsa Askerskär.

Tisdagsmodellen är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, AME, och Individ och familjeomsorgen, IFO och används både för vuxna och ungdomar.

- Varje tisdag träffar vi på AME alla som söker försörjningsstöd tillsammans med en handläggare på IFO. Personen får berätta om sig själv och vad han eller hon vill göra och blir sedan inskriven hos oss med en individuell plan, berättar Åsa Askerskär.

Metoden har visat sig effektiv och med hjälp av AME får den som söker stöd hjälp att hitta snabbaste vägen tillbaka till egen försörjning.

Inom en vecka får personen besked om sitt försörjningsstöd och på måndagen efter den första träffen börjar alla som får stöd på AME med en introduktion.

- Vi fångar upp många på det här sättet, och den som saknar försörjning riskerar inte att hamna i passivitet, säger Åsa, som också poängterar att en liten kommun har många fördelar när det gäller att arbeta med unga.

Samverkan är A och O när det gäller arbetsmarknadsfrågor och i Storfors har flera inblandade parter bra kontroll på läget.

- Särskilt viktigt är samarbetet mellan AME, arbetsförmedlingen, skolan och integrationsenheten, säger Åsa Askerskär.

Vilken hjälp får man då på AME? Under åren som gått har enheten deltagit i flera olika projekt riktade mot just ungdomar. Bland annat Värmlands Framtid och Ung framtid. När dessa projekt – som gett goda resultat – tagit slut startade man ett eget; Storfors framtid. En av de ansvariga är Annie Schallengruber.

- Vi ville inte tappa ungdomarna utan fortsätter nu att jobba på samma sätt med samtalskontakter, fikagrupper och hjälp ut till praktik, studier eller arbete, säger Annie.

Inom AME finns flera olika träningsstationer där man kan träna för att komma igång. Här finns snickeri, kök, skapande verkstad och även en grupp som läser körkortsteori.

- För de ungdomar som hoppat av studierna är ju målet att orka ta sig tillbaka, säger Annie, som i grunden är behandlingspedagog och bland annat har jobbat med ungdomar på HVB-hem.

En annorlunda väg ut i samhället kan vara att åka iväg som volontär till ett annat land och få helt nya erfarenheter. Storfors kommun har just blivit ackrediterad för att få sända ungdomar mellan 17 och 30 år till ideell och offentlig sektor inom Europa. Volontärtjänsten kan pågå mellan två veckor och ett helt år och man kan exempelvis jobba med konst och teater, jobba på en fritidsgård, hjälpa flyktingar, jobba med miljövård eller arrangera evenemang. Projekten drivs av Europeiska Solidaritetskåren med hjälp av EU-medel och det finns många olika att välja på. EU-programmet betalar resa, boende, fickpengar och försäkring ingår. Det finns också utbytesprogram där man kan göra volontärsresor i grupp.

- Genom ett sånt här projekt kan man utvecklas som person, får massor av erfarenhet, bättre självförtroende och vänner från andra länder, säger Annie, som nu ser fram emot att få skicka unga från Storfors ut på olika uppdrag.

Från 35 arbetslösa Storforsungdomar har siffran sänkts till 13.

Senast publicerad av Eva Wiklund