Logotype för Storfors kommun

Storfors deltar i miljonprojektet Match2job

Storfors och ytterligare sju kommuner deltar i projketet Match2job tillsammans med Företagarna i Värmland och Handelskammaren i Värmland.

Nyligen fick projektet 17,9 miljoner kronor beviljade i bidrag från Europeiska socialfonden.

Kristinehamns kommun är projketägare och övriga kommuner är Filipstad, Karlstad, Hammarö, Kil, Arvika och Torsby. Grundtanken med hela projektet är att skapa en snabbare väg till arbete för nyanlända och att säkerställa framtida kompetensförsörjning i Värmland inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Även projektet ”Värmlands nya” där Storfors ingår har beviljats medel. Projektet handlar om ökad måluppfyllelse i skolan för gruppen nyanlända.

Senast publicerad av Eva Wiklund