Logotype för Storfors kommun

Rostfria VA-system växer i Storfors - efterfrågan bara ökar

På fem år har Rostfria VA-system i Storfors mer än fördubblat sin personalstyrka.

- Efterfrågan på pumpstationer i rostfritt stål bara ökar, säger produktionschef Leif Salander.

 

Det var i slutet av 2011 som Jan Hägglund sålde företaget till Indutrade efter 28 år vid rodret. Då var omsättningen 8-10 miljoner kronor per år och de nya ägarna räknade med att fördubbla den. Man skulle satsa på marknadsföring och man skulle förhoppningsvis behöva nyanställa.

Och precis så blev det. Då jobbade sex personer i firman – idag är man 16. Flest är svetsarna följt av ett antal snickare och så tre säljare som jobbar över hela Sverige. Omsättningen låg på 25 miljoner kronor förra året och i år räknar man med att nå 30 miljoner kronor.

Det finns några stora konkurrenter på marknaden, men det finns inte så många som jobbar med rostfritt stål. Vanliga material i äldre pumpstationer är betong och numera jobbar man även med glasfiber.

- Jan Hägglund var väldigt tidigt ute när han startade med rostfritt stål 1984. Det är ett material som håller i 100 till 200 år jämfört med betong som vittrar sönder efter 20-30 år och glasfiber som inte heller håller på samma sätt som stål, säger Leif Salander.

Pumpstationerna används för att pumpa avloppsvatten i kommunerna.

Om man ska pumpa en längre sträcka krävs det en pumpstation ungefär var tredje kilometer.

Man bygger även tryckstegringsstationer för dricksvatten.

Av Sveriges 290 kommuner har 50 köpt pumpstationer från Storfors, och fler ska det bli.

- Fler och fler satsar på långsiktighet och upptäcker vilket fantastiskt material rostfritt stål är. Inte minst tack vare att vi numera satsar stort på marknadsföring, säger Leif Salander, och berättar att prisskillnaden på en stor pumpstation kan röra sig om ungefär tio procent.

- Vi vet att vi är dyrare, men många kommuner tar den extra kostnaden eftersom det på lång sikt blir billigare och mer driftsäkert, säger han.

Kunder har man både i närområdet och längre bort; Örebro, Karlstad, Karlskoga, Gällivare och Luleå är exempel på större kunder.

- Örebro kommun köpte just ett tiotal stationer till nya industriområden, säger Leif Salander, som gärna skulle bygga en visningsstation ihop med Storfors kommun.

- Vi har en hel del stationer att visa i närheten, men det skulle ju vara ännu roligare att få visa en station på hemma-plan, säger han.

Moderföretaget Indutrade är en koncern som specialiserat sig på att köpa välfungerande företag och driva dem vidare som egna enheter. Rostfria VA-system ingår idag i företagets flödesdivison, vars vd Peter Eriksson kommer från Bjurtjärn.

- Han har sitt hjärta kvar här och han håller verkligen oss om ryggen, säger Leif Salander, som också kan berätta att man funderar på att renovera lokalerna på Östra industriområdet.

- Vi har stora och kyliga lokaler. Idag använder vi infravärmare en hel del, men med ett isolerat innertak skulle vi få en helt annan arbetsmiljö, säger han.

Men den något kylslagna arbetsmiljön till trots så menar han att personalen trivs. Han betonar också att den kompetenta personalen är företagets viktigaste resurs. En av dem som jobbat i företaget väldigt länge är Anders Borgshed, som bara har ett par år kvar till pensionen.

- Jag skulle bara hjälpa till i företagsstarten under några veckor, men jag blev kvar. Det var för 33 år sedan. Då förstår du att det är ett bra företag, skrattar han.

Senast publicerad av Eva Wiklund