Logotype för Storfors kommun

Positivt trots uteblivet näringslivskliv i Storfors

"Företagen är en viktig resurs för oss i Storfors", säger näringslivsutvecklare Kicki Karlsson. Här vid en av kommunens näringslivsfrukostar.

Det blev inget kliv uppåt för Storfors när Svenskt näringsliv presenterades årets ranking av företagsklimatet.

Storfors ligger nu på sjunde plats i länet och 155 plats i landet.

- Det är naturligtvis tråkigt att vi inte fortsätter att klättra, men samtidigt är vi glada att företagarna ger höga betyg för service samt attityderna från tjänstemän, politiker och media. Där ligger vi bland de 60 bästa i Sverige, säger näringslivsutvecklare Kicki Karlsson.

De senaste åren har Storfors kommun klättrat i rankingen, men i år blir det en trendbrott när kommunen tappar 33 placeringar. Rankingen innehåller 18 faktorer som viktas olika tungt. Två tredjedelar av rankingen bygger på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2019, medan en tredjedel bygger på statistik från Statistiska centralbyrån, SCB och Upplysningscentralen, UC.
De statistiska faktorerna rör kommunalskatt, marknadsförsörjning, företagande, entreprenader, andel invånare i arbete och nyföretagsamhet. Där är Storfors kommun rankad mellan plats 196 och 265 i Sverige.
När det gäller företagarnas svar på hur de uppfattar näringslivsklimatet är bilden ljusare. Företagarnas sammanfattande omdöme ger plats 102 av 290 kommuner. När det gäller service till företagen samt tjänstemännens, kommunpolitikernas och medias attityder till företagande rankas Storfors bland de 60 bästa i landet. Det som drar ner Storfors betyg är framför allt punkterna ”konkurrens från kommunen”, ”vägnät, tåg och flyg”, ”tele- och IT-nät” samt ”allmänhetens attityder till företagande”.
- Det är naturligtvis inte bra att vi backar från plats 122 till plats 155 i den totala rankingen. Det finns flera faktorer vi har svårt att påverka, men självklart kommer vi nu att jobba ännu hårdare med det vi kan påverka. Företagen är en väldigt viktig resurs för oss i Storfors, säger Kicki Karlsson.
Hon efterlyser också fler enkätsvar nästa år. Endast 41 procent av de cirka 100 företagarna i Storfors hade svarat på enkäten.
Kommunchef Mats Öman hade hoppats på en fortsatt klättring.
- Jag är naturligtvis lite besviken, men samtidigt ser vi att företagarna ger oss goda betyg på flera områden. Nu får vi ta ytterligare krafttag på de områden där vi inte fått lika goda betyg, säger Mats, som ser mycket positivt på de goda betygen för service och kontakt med kommunen.
- Vi är en serviceorganisation som ska hålla en hög servicenivå oavsett om det gäller vård, skola, omsorg eller service till våra företag, säger han.
Mats Öman hoppas också att avtalet med IP Only, där både större företag och ensamföretagare under 2019 och 2020 får möjlighet till fiberanslutning, kommer att påverka företagsklimatet till det bättre.

Senast publicerad av Eva Wiklund