Logotype för Storfors kommun

Näringsliv och idrott inspirerade varandra i Storfors

När Storfors kommun arrangerade näringslivsdag med lite annorlunda grepp var intresset stort.

- Det här var riktigt bra. Väldigt kul koppling med föreningsliv och näringsliv som kan inspirera varandra, säger Christel Gillström, platschef på Bergslagens Sparbank i Storfors.

Ett 40-tal deltagare samlades på Pensionat Lungsund för att lyssna till Anneli Bergdahl från Svenska Fotbollförbundet samt marknadsansvarige Jakob Bengtzén och klubbchef Torsten Yngvesson från BIK Karlskoga.

Parallellerna mellan näringsliv och föreningsliv blev på många punkter uppenbara och föreningslivet berättade också hur man idag snarare jobbar med partnerskap än sponsring.

- Vi tar ett helhetsgrepp där våra partners ska få ut långt mer än reklam. Vi åker gärna ut och deltar i olika event på företag och även skolor och vi har flitigt utnyttjade loger för nätverkande i Nobelhallen, berättar Jakob Bengtzén.

Men det är inte bara företagen som får inspiration av BIK Karlskoga. Det omvända sker naturligtvis också.

- Vi får ta del av näringslivets tankar och det ger oss aha-upplevelser. Att driva en stor förening blir ju allt mer som att driva ett stort företag, säger Torsten Yngvesson.

En del av föredraget ägnades också åt den speciella BIK-andan där man inte måste vara perfekt för att få vara med i laget. Genom uppmuntran får man talanger att växa långt utöver det förväntade.

Genom att skapa ett arbetsklimat där man får misslyckas utan att behöva stå vid skampålen menar företrädarna för BIK Karlskoga att man kan få både kommuner och företag att växa.

Anneli Bergdahl projektledare för Svenska Fotbollförbundets preojekt ”Alla är olika – olika är bra” kunde bland annat berätta att fotbollen bidrar till samhällets utveckling både socialt och ekonomiskt.

- 23 miljarder kronor är värdet på de ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekterna som svensk breddfotboll skapar, säger Anneli. Siffrorna är hämtade från en studie om ”social return of investment” som forskare genomfört på uppdrag av UEFA.

Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson funderade som moderator och länkade smidigt mellan olika inslag. Hon kunde också berätta om hur man jobbat med näringslivsfrågor i kommunen det senaste året genom bland annat företagsbesök, näringslivsfrukostar och utbildningar.

- Vi vill vara en länk för företagen, både till myndighetskontakter och för kontakter företagen emellan eller med kommunala verksamheter. Ett starkt och välmående näringsliv gynnar hela kommunen, säger hon.

Anna Hedberg föredrog näringslivsrankingen där Storfors halkat ner något från förra året och ligger på plats 155 i Sverige och i mittfältet i Värmland.

- Om man tittar på siffrorna så är detta ändå ganska bra, säger Anna, och pekar bland annat på att Storfors får goda omdömen från företagarna när det gäller service och de attityder som företagarna möter hos tjänstemän, politiker och media.

Hon menar att Storfors har svårt att påverka vissa faktorer som exempelvis infrastruktur och tillgång till kompetens. Däremot finns det saker att göra när det gäller konkurrens från kommunen och samarbetet mellan skola och näringsliv.

För Psykologkonsult Erik Alderhorn var näringslivsdagen hans första i Storfors.

- Det har varit jättebra med ett sådant här forum för lokalt nätverkande, säger han.

Dagen avslutades med en paneldiskussion ledd av företagaren Torbjörn Johansson, där Sören Söderberg från Storfors FF, representanterna från BIK Karlskoga, Anna Hedberg och företagaren Pierre Österberg deltog.

Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson var mycket nöjd med dagen.

- Det känns roligt att så många ville vara med och att vi fått så positiv respons från både företagare och föreningsliv, säger hon.

Senast publicerad av Eva Wiklund