Logotype för Storfors kommun

Match2job lotsar till jobb inom bristyrken

Monika Karlsson och Minna Rudnick från Integrationsenheten samverkar med Anders Johannesson, rektor för SFI.

Monika Karlsson och Minna Rudnick från Integrationsenheten samverkar med Anders Johannesson, rektor för SFI.

I projektet Match2job samarbetar ett antal kommuner i Värmland om utbildning för nyanlända.

För att få gå ”yrkes-SFI” krävs att man har tillräckliga kunskaper i svenska, att man är lämpad för yrket och att det finns stor motivation.

Före antagning görs flera urvalstester och de som är mest lämpade för respektive utbildning plockas ut.

- För en del handlar det om att man måste slutföra sin utbildning med hjälp av lån och bidrag från CSN, och då måste det finnas stor motivation, säger Monika Karlsson, som leder projektet ”Match 2 Job” i Storfors.

Många börjar sin utbildning inom etableringstiden som är två år. Då har den nyanlända sin försörjning säkrad via statlig etableringsersättning, men därefter måste var och en försörja sig själv. I Storfors finns ett 30-tal personer som kan vara aktuella och av dem har elva hittills tagits ut till utbildning inom industri, svetsning, bilverkstad och vård. Några av dessa har dessutom redan fått jobb.

- Jag tycker att det är fantastiskt bra jobbat att klara en yrkesutbildning på gymnasial nivå medan man fortfarande lär sig svenska, säger Monika.

Minna Rudnick, enhetschef för integrationsenheten, ser värdet för hela samhället.

- Dels är det bra för varje person, men man får också tänka på att för varje person som kommer ut i eget arbete så har vi kanske en hel familj som inte behöver försörjningsstöd. Dessutom ökar sannolikheten att man trivs och vill bo kvar i Storfors”, säger hon.

Utbildningar inom Match2job syftar alltid till att utbilda för bristyrken och startas under hela året.

I projektet, som finansieras av Europeiska socialfonden, deltar även Kristinehamn, Filipstad, Karlstad, Hammarö, Kil, Arvika och Torsby. Eleverna från Storfors studerar i flera olika kommuner eftersom varje kommun startar lite olika utbildningar där elever från samtliga deltagande kommuner kan ansöka.

- Just nu har vi en ny utbildning på gång inom träteknik via Karlstads kommun. Efter den kommer man att kunna jobba inom allt från sågverk till finsnickeri, säger Monika som uppmuntrar intresserade att kontakta henne för att undersöka sina chanser att utbilda sig inom ett bristyrke.

Senast publicerad av Eva Wiklund