Logotype för Storfors kommun

Kristina Karlsson ny näringslivsutvecklare i Storfors

I slutet av april lämnar näringslivsutvecklare Börje Andersson över till Kristina "Kicki" Karlsson i Storfors kommun.

I slutet av april lämnar näringslivsutvecklare Börje Andersson över till Kicki Karlsson i Storfors kommun.

Näringslivsutvecklare Börje Andersson går i pension i slutet av april.

Efterträdare blir Kristina ”Kicki” Karlsson, som bland annat jobbar med EU-frågor och folkhälsa i Storfors kommun.

- Jag brinner verkligen för utveckling och det ska bli spännande att jobba tillsammans med företagen för att utveckla Storfors ännu mer, säger hon.

Börje Andersson tillträdde tjänsten för fyra år sedan och ser tillbaka på en spännande tid i den lilla kommunen där närheten har varit en stor fördel.

- Det är så enkelt med kontakterna i en liten kommun. Det finns en personkännedom och snabba kontaktvägar. Det har jag verkligen uppskattat, säger han.

En röd tråd under Börjes fyra år i Storfors har varit att man inom hans verksamhet prioriterat befintliga företag och hjälpt till med affärsutveckling. Det har handlar om allt från att hjälpa till med investeringsstöd till att jobba med samverkan och stöd för digitalisering. Börje har också förmedlat tio innovationscheckar från Innova på 100 000 kronor vardera till olika företag i Storfors.

En av de mest lyckade satsningarna är ledar- och företagsutvecklingsprogrammet LIFT, som fem Storforsföretagare gick under ett års tid tillsammans med andra företagare från Värmland. Målet med LIFT är att hjälpa företagen att jobba med strategiska framtidsfrågor och att skapa en plan för utveckling.

- Det blev otroligt lyckat. Idag kan vi se att de företag som deltog har utvecklats och anställt fler, säger Börje Andersson, som nu trappar ner men som inte lämnar företagsvärlden.

- Jag kommer att fortsätta jobba med nyföretagarcentrum i Storfors och jag har fem olika styrelseuppdrag. Men jag ser fram emot att få styra min tid mer själv och att få ännu tid med barn, barnbarn och vår schäfervalp, säger han.

Kristina Karlsson är ett välkänt ansikte i Storfors, inte minst med tanke på det arbete hon genomfört när det gäller Seniorernas Hus och olika projekt inom folkhälsoområdet.

- Storfors är en fantastisk plats att bo på. Här finns bra skola, fina möjligheter till friluftsliv, trygghet, fin äldrevård och aktiviteter för både unga och äldre. Nu ser jag fram mot att få utveckla Storfors också tillsammans med företagarna, säger Kristina Karlsson, som delvis jobbat tillsammans med Börje Andersson under de senaste åren.

Hon ser fram emot att åka runt och lära känna företagen och att förhoppningsvis få hjälpa till att bilda flera lokala företagsnätverk. Hon ser samverkan som en stor styrka för att lyckas.

- I första hand vill jag ta reda på vad företagarna väntar sig av mig och vad de har för behov. För mig är företagen – både små enmansföretag och större företag - kommunens ryggrad och det är oerhört viktigt att vi kan jobba med ständig utveckling tillsammans, säger hon.

Kristina Karlsson kommer inom sin tjänst även att jobba med folkhälsa och turism.

Kommunchef Mats Öhman är nöjd med nyrekryteringen och poängterar att arbetet med den politiskt antagna planen ”Bättre näringsliv i Storfors 2020” kommer att fortsätta med oförminskad styrka.

- Kristina Karlsson är ett välkänt ansikte i Storfors och hon är en person med driv och engagemang. Hon kommer bland annat att jobba med de många aktiviteter för ett bättre näringsliv som kommunen och företagarna tillsammans fattat beslut om, säger han.

Senast publicerad av Eva Wiklund