Logotype för Storfors kommun

Handelskammaren på rull besökte Storfors

När Handelskammaren i Värmland bjöd på lunch i Kulturhuset under torsdagen gavs det tillfälle för företagarna att nätverka och inspireras.

Handelskammarens VD, Frida Johansson och Mikael Björemo, kommunikatör höll i programmet. De berättade att Handelskammaren i Värmland regelbundet ordnar nätverksträffar med olika inriktningar runt om i Värmland och att det är just i möten mellan människor som affärer ofta skapas.

Vid dagens nätverkslunch fick alla deltagare presentera sig och berätta vad de söker. Deltagarna kom från företag i Storfors, Kristinehamn och Karlstad, från Storfors kommun samt från Karlstad universitet. De sökte allt från kunder, besökare, praktikplatser och nätverkskontakter till mer specifik kompetens.

Frida och Mikael redogjorde lite om de utmaningar som finns i Värmland och några av de frågor man arbetar med, som kompetensförsörjning och infrastruktur. Två tredjedelar av de värmländska kommunerna har minskat sin befolkning. Bristen på välutbildad arbetskraft innebär stora utmaningar för den framtida kompetensförsörjningen i regionen. En av näringslivets största utmaningar är att hitta rätt kompetens. Goda kommunikationer är en generator för tillväxt. Tillståndet på vår infrastruktur styr både hur gods kan transporteras och möjligheterna att få tillgång till rätt kompetens.

En av dagens gästtalare var Dan Enqvist som är uppväxt i Storfors och idag är säljare på EFG Möbler. Han pratade om aktivitetsbaserade kontorsarbetsplatser, inspiration och trender inom kontorsarbetsplatser.

Mats Öhman, kommunchef i Storfors avslutade dagen med att prata om vikten av att vi alla hjälps åt för att fortsätta göra Storfors till en bra plats att verka, leva och bo på. Om vi är prestigelösa och har en positiv attityd till varandra och vårt näringsliv kommer det att ge effekter och vara alla till nytta för alla.

-Det var en jättebra dag. Som ny i kommunen är det jätteviktigt att träffa folk från olika verksamheter och från näringslivet. Jag söker platser för arbetsträning och bidragsanställningar, säger Åsa Askerskär, samordnare på arbetsmarknadsavdelningen i Storfors. 

Mats Öhman

Mats Öhman, kommunchef i Storfors pratade om vikten av att alla hjälps åt.

Fakta om Handelskammaren i Värmland

Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende näringslivsorganisation som arbetar för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen. Vi företräder över 1100 företag, med 60 000 anställda, i regionen. Vi driver breda regionala tillväxtfrågor och vi påverkar beslutsfattare lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Senast publicerad av Kristina Elmström