Logotype för Storfors kommun

Gemensamma företagsbesök kan bli nyckel till framgång

Leif Salander, Rostfria VA-system, berättar att företaget befinner sig i en expansiv fas.

Tillsammans med arbetsförmedlingen besökte kommunens näringslivsutvecklare och arbetslivssamordnare flera företag i Storfors.

- Det är jätteviktigt att vi hittar samverkansformer mellan kommunen, näringsliv och arbetsförmedlingen, så detta kändes väldigt bra, säger arbetslivssamordnare Åsa Askerskär.

Under en dag besöktes Stena Stål, Piscators Bil, Rostfria VA-system, Miljöbolaget och Stålmekan.

- Det här har varit väldigt värdefullt. Det är ett bra sätt att knyta kontakter direkt med företagen, säger Fredrik Sundström, företagsrådgivare för arbetsförmedlingen i Östra Värmland.

Besöket var ett av de första i raden där man tillsammans vill stämma av hur företagens rekryteringsbehov ser framöver. Både när det gäller vakanta tjänster och möjlighet till praktikplatser.

- För att vi ska lyckas med kompetensförsörjning och för att minska arbetslösheten i Storfors måste vi samverka, säger Åsa Askerskär.

Näringslivsutvecklare Börje Andersson säger att dagen blev mycket positiv.

- Det här känns som en väldigt bra början. Vi fick god respons från företagarna och en hel del nya kunskaper. Det kan finnas mycket mer att samverka omkring än man först tror, säger han.

Under den näringslivsdag som kommunen arrangerade under hösten var bland annat fler företagsbesök ett önskemål från företagarna.

- Det här som vi nu börjat med går helt i linje med de diskussioner vi hade då, säger Börje Andersson.

Leif Salander, Börje Andersson, Åsa Askerskär och Fredrik Sundström diskuterar framtida samarbetsmöjligheter.

Leif Salander, Börje Andersson, Åsa Askerskär och Fredrik Sundström diskuterar framtida samarbetsmöjligheter.

Senast publicerad av Eva Wiklund