Logotype för Storfors kommun

Företagsklimatet ska lyftas till topp 50 på fyra år

När näringsidkare, föreningslivet, kommunala tjänstemän och politiker samlades för att diskutera näringslivsklimat var det med stor samsyn.

- Det här känns som en väldigt bra start, säger Marie Hagman från Naverviken AB. Det blev fyra intensiva timmar under ledning av kommunchef Mats Öhman och näringslivsutvecklare Börje Andersson.

 

- Just nu har vi brutit en trend av utflyttning. I år är första året på länge som kommunen inte minskar sitt invånarantal och det känns oerhört positivt, säger Mats Öhman, som ser Näringslivsdagen som ett viktigt inspel till den nya handlingsplan som just nu jobbas fram i samråd med näringslivet, kommunala tjänstemän och politikerna; Bättre näringslivsklimat 2020.

En viktig grupp är också det relativt nystartade företagsrådet där flera lokala företagare är representerade.

- Målsättningen är att vi om fyra år ska ligga i topp 50 i Sverige när det gäller företagsklimatet, säger han.

Näringslivsutvecklare Börje Andersson berättar att det startat 26 nya företag i Storfors under året och 33 förra året.

- Vi vill verkligen jobba för att alla företag - både gamla och nya ska känna att det här är en bra kommun att driva företag i. Samtidigt är det viktigt att alla förstår att ett blomstrande näringsliv bidrar till ett växande och välmående samhälle. Då måste man glädjas när det går bra för de företagare som sliter hårt för att utveckla sina verksamheter, säger han.

Från Svenskt Näringsliv finns regionchef Urban Svanberg på plats för att i detalj förklara den enkät som 50-talet företagare i Storfors besvarat. En enkät som bidragit till att Storfors ligger på plats 208 i Sverige när det gäller företagsklimat.

- Fast egentligen är rankingen helt ointressant. Den är bara spännande för media. Det som är viktigt är hur kommunen och företagarna väljer att jobba med de här frågorna, säger Urban, som pekar på att Storfors har faktorer som kan skapa inflyttning.

- Ni har ju en av Sveriges bästa skolor. För en familj som står i begrepp att flytta så kan det vara unikt, säger han.

I Storfors finns 321 enmansföretag och 106 företag som har minst en anställd. 810 personer är sysselsätta inom privat näringsverksamhet.

- Vi ser i siffror att ett bra företagsklimat också påverkar sysselsättningen på orten, säger Urban, och uppmanar kommunledningen att öka företagsbesöken.

- Det finns 106 företag med anställda. Alla borde kunna få ett besök från kommunledningen under ett år, säger han.

I gruppdiskussionerna lyfts en rad olika faktorer som både tjänstemän, företagare och politiker vill förbättra. Mer transparens när det gäller upphandlingar, skyltar som talar om att det finns mark att köpa längs 26:an och utbildning i entreprenörskap i skolan är några av de önskemål som kommer fram.

- Det här har varit riktigt bra, men nu krävs det uppföljning på detta för att vi ska kunna få en positiv trend, säger Marie Hagman från Naveriken AB. Hon menar också att man inte får stirra sig blind på att stora företag försvunnit från orten.

- Det finns 106 företag med en anställd, anställer de en ny medarbetare vardera så har vi ett nytt Structo, säger hon.

ICA-handlare Magnus Bjärnered är nöjd med kvällen.

- Det här är ett perfekt sätt för oss företagare att bygga ett nätverk där vi kan stötta varandra, säger Magnus, som också kan berätta att Storforsborna blivit mer köptrogna på senare tid.

- Många säger att de börjat handla hemma mer nu efter att de sett hur det gick för OK. De börjar förstå att det verkligen lönar sig att stötta det som finns i bygden om det ska få finnas kvar, säger han.

I minglet förmedlas också andra nyheter. Som att Rostfria VA-system har hög efterfrågan på pumpstationer från hela Sverige och att arbetsstyrkan utökats från 6 till 16 anställda i Storfors på bara några år.

- Det beror på att vi fokuserat väldigt hårt på marknadsföring de senaste åren. Resten av Sverige har fått upp ögonen för att våra produkter håller hög kvalitet, säger Leif Salander.

Man kan också höra att flera företag har svårt att hitta kompetens. Exempelvis har Snickargården fått tacka nej till miljonorder eftersom man inte får tag på fler möbelsnickare.

Kommunalråd Hans Jildesten sammanfattar kvällen som mycket lyckad.

– Resan har startat, nu gäller det att vi fortsätter att leverera från kommunens sida och att vi stärker samarbetet, säger han.

Senast publicerad av Eva Wiklund