Logotype för Storfors kommun

Projekt "Drivkraften-Storfors"

Samordningsförbundet Östra Värmland Filipstad, Storfors


Samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, Region Värmland och Storfors kommun.

I Storfors kommun finns en arbetsmarknads- och etableringsenhet (AME). Projektet Drivkraften i Storfors har pågått sedan september 2017 och är ett kvalitativt komplement till kommunens ordinarie arbetsmarknadsverksamhet. Projektet ger kommunen möjlighet att arbeta med målgrupper som har behov enligt lagen om finansiell samordning, vilket skulle vara omöjligt utan projektets resurser.

Drivkraften Storfors deltagare motsvarar kriterier enligt lagen om finansiell samordning om individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska syfta till att deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Personer med fysiska och psykiska besvär samt personer med arbetsmarknadsrelaterade – och sociala behov är exempel på samordningsförbundens målgrupper.

Målgruppens åldersspann är 18-64 år. Prioriterade grupper:

  • Med psykisk ohälsa
  • Unga vuxna med aktivitetsersättning
  • Långtidsarbetslösa

För att säkerställa kvalitet erbjuder projektet maximalt 20 platser med succesivt intag vid ledig kapacitet under projekttiden.

Vill du veta mer om projektet så kontakta projektledaren Monya Johansson.

Kontakt

Projektledare

Monya Johansson
0550-65124
076-6951807

Länkar


Senast publicerad av Magnus Söreskog