Logotype för Storfors kommun

Projekt Step-stone

Stepstone är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden som genomförs i samverkan med sex kommuner i Värmland och Dalarna.

Gemensamt för de samverkande kommunerna är att vi står inför kompetensförsörjningsutmaningar samtidigt som många kommuninvånare saknar arbete.

Projektet vänder sig till nyanlända och långtidsarbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. I projektet jobbar vi med validering av kunskaper som ett sätt att nå förbättrad matchning och etablering på arbetsmarknaden eller som ett sätt att förbereda deltagarna inför kommande utbildningsinsatser. Valideringen synliggör människors förmågor och kunskaper och är en metod som ger ett dokumenterat och kvalitetssäkrat kompetensintyg efter genomförd validering.

Vi jobbar tätt tillsammans med Vuxenutbildningen, kommunala verksamheter och det lokala näringslivet.

Arbetsgivare som är intresserade av att ta emot praktikanter för att vägleda i valideringsprocessen, tveka inte att kontakta projektledare nedan för en diskussion hur vi kan samverka och ge kommuninvånare en möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden genom praktik i er verksamhet.

Projektfakta:
Projektet finansieras med drygt 15 miljoner kronor och tidplanen är
2020-08-01 – 2022-12-31.

Kommuner i projektet är:

Filipstad kommun (projektägare), Storfors kommun, Hagfors kommun, Munkfors kommun, Älvdalens kommun och Säters kommun.

Kontakt

Louise Fromholdt
Postadress: Box 1001,
688 29 Storfors

Telefon: 0550-652 44

E-post: louise.fromholdt@storfors.se

Länkar

Senast publicerad av Eva Wiklund