Logotype för Storfors kommun

Projekt ReAct

Man framför byggnad

Torbjörn Åman är projektledare för ReAct och vill gärna komma i kontakt med dig som är ung och arbetslös.

Är du mellan 16-20 år och arbetslös och saknar en fullständig gymnasieutbildning?

I ”Värmland ReAct” arbetar vi för att du ska stärkas i att komma till arbete eller utbildning.

Vi utformar insatserna individuellt utifrån dina behov och tillsammans med dig.

Är detta nåt för dig? Ring eller smsa projektledare Torbjörn Åman på tel 070-213 26 53. Du erbjuds många möjligheter till utveckling inom AMEs väggar. Praktik och kurser genom projektets försorg.

- Kontakta gärna mig så berättar jag för dig om de möjligheter vi kan erbjuda. Jag är också nyfiken på dina egna idéer, säger Torbjörn Åman.

I projektet ”React EU: Värmland ReAct” samverkar nio kommuner i Värmland (Eda, Forshaga, Hagfors, Karlstad, Munkfors, Storfors, Säffle, Torsby och Årjäng). Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och har beviljats ca 14 miljoner.

Målgruppen är personer som har blivit arbetslösa under pandemin med fokus på åldrarna 16 - 20 år (unga i kommunernas aktivitetsansvar, KAA).

Projektets insatser ska stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden i syfte att de så snabbt som möjligt ska komma i arbete och/eller studier.

Projektets fokus är att söka nya vägar för unga till ingångsjobb, insatser för att utöka matchning och arbete med utbildningsinsatser för unga som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

En kartläggning kommer göras av småföretagares rekryteringsbehov för att synliggöra behov av kortare utbildningsinsatser som kan skräddarsys för att stärka de ungas möjligheter till anställning.

Detta arbete ska ske i tät samverkan med Företagarna Värmland.

Projektet pågår mellan 1 december 2021 – 30 april 2023.

Läs mer om projektet på www.varmlandsprojektparaply.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund