Logotype för Storfors kommun
 • Funktionsnedsättning, om LSS

Lättläst information om LSS:


Stöd och service som LSS kan ge:

 • LSS gäller för personer med utvecklingsstörning, personer med autism eller med autismliknande tillstånd.

 • LSS gäller också för personer som fått funktionsnedsättning efter en skada i hjärnan i vuxen ålder.

 • LSS gäller också för personer som har så stora funktionsnedsättningar att de inte kan klara sig själva.

Dessa stöd kan du ha rätt till enligt LSS:

Rådgivning och annat personligt stöd

Personlig assistent

 • Om du har svåra funktionsnedsättningar och är yngre än 65 år kan du ha rätt till personlig assistent.

 • Du får hjälp med att tvätta dig, klä dig äta och att tala med andra. Du kan få assistans av kommunen eller få pengar så du själv kan välja och betala en assistent eller köpa assistans av ett företag.

Ledsagare

 • Du kan få en ledsagare som går med dig för att besöka vänner, eller när du vill göra något på fritiden.

Kontaktperson

 • En kontaktperson är som en vuxen kompis.

Avlösare hemma

 • Om den du bor med behöver lämna dig hemma en stund kan en annan person komma hem till dig.

Korttidsvistelse

 • Du som har funktionsnedsättning har rätt att bo någon annanstans några dagar.

 • Även din familj kan behöva vila ibland. Då kan du söka om korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

 

Korttidstillsyn

 • Barn som inte längre får vara på skolans fritids har rätt till korttidstillsyn.

Boende i familjehem och i bostad med särskild service för barn och ungdom

 • Barn och ungdomar med funktionsnedsättning som inte kan bo hos sina föräldrar ska kunna få bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad

 • Bostad med särskild service är en bostad där det finns personal.

Daglig verksamhet

 • De har rätt till daglig verksamhet:
  Vuxna personer med utvecklingsstörning, vuxna personer med autism eller autismliknande tillstånd och vuxna personer som fått funktionsnedsättning efter en skada i hjärnan.

 • Du ska inte ha arbete eller studera.

 • Daglig verksamhet ska vara något meningsfullt att göra på dagarna.
  Du ska själv få vara med och bestämma om vad du ska göra.


Kontakt

För att få reda på mer ring telefonnummer 0550-651 11.

Senast publicerad av Kristina Elmström