Logotype för Storfors kommun

Verksamheter

Kommunövergripande

Kommunchef: Johan Rosqvist, 0550-65155

Ekonomi

Kansli


Personal/
Folkhälsa

Kommunikation/
Turism/Näringsliv

Kultur & fritid

 • Bibliotek
  Kulturverkstad
 •  
 • Enhetschef:
 • Olle Rodehn
 • 0550-651 20

Teknisk drift

 • Gata, park, fastighet,
  VA, Kost, Lokalvård
 •  
 • Enhetschef:
 • Jukka Mäenpää
 • 0550-651 63

Skola

Verksamhetschef: Annelie Izindre, 0550-65203

Bjurtjärns rektorsområde

 • Bjurtjärns skola
  Ängslyckans förskol
  Änglagårds förskola
 • Rektor:
 • Gunnel Eriksson
 • 0550-652 37

Forsbroskolan

Komvux/grundvux
SFI

 • Kroppaskolan
  Kroppaskolan
  Vikens förskola
  Hagens förskola
  Lillåsens förskola
  Öppna förskolan
 • Rektor:
 • Erik Rådberg
 • Tel. 0550-652 13

Vargbroskolan

Vård och omsorg

Verksamhetschef: Margareta Albért, 0550-65199

Funktionsstöd

Hemtjänst


Hälso & sjukvård

Särskilt boende

AME &integration

IFO, Barn & unga


IFO, Vuxen
Bistånd, Försörjningsstöd

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Hans-Bertil Hermansson

Planering

Senast publicerad av Anna Eriksson