Vanliga frågor och svar gällande coronaviruset

Storfors kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu. Sidan uppdateras löpande.

Har du frågor om hur kommunens verksamheter påverkas av coronaviruset covid-19 och inte hittar svar här nedan? Då kan du kontakta kommunen via växeln 0550-651 00 för att få tag på rätt person. Växeln har öppet måndag-torsdag 07.30-16.30, fredagar 07.30-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00. Via kommunens facebooksida kan man ställa frågor. Vi svarar givetvis så snabbt vi kan, men regeln är att man kan förvänta sig svar inom tre dagar varför frågor som kräver snabba svar inte är lämpliga där.

Fakta i korthet

Var noga med handhygienen och tvätta händerna med tvål och vatten ofta och noggrant.

Du kan själv undvika att föra vidare smittsamma sjukdomar. Stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa. Undvik att träffa andra än dem du bor med. Det gäller även om symtomen bara är lindriga.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst 48 timmar efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan.

En del har torrhosta eller känner ingen smak eller lukt. Så kan det fortsätta vara några veckor efter att du har blivit frisk igen. Du kan gå tillbaka till skolan eller arbetet om du har torrhosta eller nedsatt lukt och smak om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.

Det är viktigt att följa rådet att stanna hemma eftersom symtomen kan bero på covid-19. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra.

Undvik att träffa äldre personer (+70) eller den som befinner sig i en riskgrupp.
Håll ett avstånd till andra på två meter - både utomhus och inomhus.
Jobba hemifrån om du har möjlighet.

Läs mer på Vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enligt 1177 Vårdguiden behöver de allra flesta inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär, även när du vilar, bör du däremot genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.
Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

I Östra Värmland har vårdcentralerna nu en gemensam telefonrådgivning för alla som har luftvägssymtom. varje vardag kl 8-16.15 kan du få prata med en sjuksköterska. Om du behöver en tid hos läkare blir du inbokad på närmaste lediga tid på den vårdcentral som har lediga tider.

Telefonnumret är 010-836 57 02.
För att komma till rådgivningen använder man knappval 9.

Det är alltid arrangörernas ansvar och beslut vad som gäller, exempelvis om en föreställning ställs in, skjuts upp eller om det går att få tillbaka pengarna för biljettkostnaderna.
Vad gäller de kulturarrangemang och sammankomster där Storfors kommun står som arrangör, stoppar vi i enlighet med regeringens beslut alla evenemang med över 50 besökare. Även mindre evenemang kan ställas in. Vi har även tillfälligt stängt biografen, aktiviteter för seniorer, ungdomsmottagnings drop-in-verksamhet, anhörigträffar i Seniorernas Hus och Öppna förskolan.

Vissa föreningar och organisationer har ställt in träffar och arrangemang. Det vi känner till i dagsläget är att Storfors församling ställt in alla träffar för barn, ungdomar och vuxna under veckorna (dock inte söndagsgudstjänsterna). Friskvården i Värmland har ställt in alla träningsgrupper. Skytteföreningen har avslutat säsongen.

Bäst är att höra direkt med den som arrangerar tillställningen.

En lista över det som vi vet är inställt finns här

Kommunen följer utvecklingen noga och har nära kontakt med länsstyrelsen, Region Värmland och andra aktörer.

Storfors kommun informerar via egna kanaler, främst via hemsidan storfors.se och kommunens facebooksida och twitter. All information som förmedlas via facebook och twitter finns alltid först på hemsidan.

Region Värmland informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte Region Värmland ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Varje torsdag uppdaterar region Värmland statistik på region och kommunnivå.
Statistiken hittar du via denna länk.länk till annan webbplats

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom.

Det är inte förbjudet att gå ut och handla. Folkhälsomyndigheten uppmanar dock alla äldre att undvika sociala kontakter och hålla avstånd till andra människor. Har man möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror etc bör man använda sig av den.

I Storfors hjälper Storfors församling också kostnadsfritt till med utkörning av varor till den över 70 år eller den som tillhör en riskgrupp. Varorna beställs vis ICA eller COOP.

Utkörningen möjliggörs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges kommuner och regioner, SKR, som har träffat en överenskommelse med fem av Sveriges största civilsamhällsorganisationer. I Storfors är det Svenska kyrkan som är den lokala organisationen.

Beställningen av varor görs via respektive butik.

För ICA NÄRA ringer man 0550-600 90 under butikens öppettid.
För COOP STORFORS ringer man UF-företaget Hopp & Lek 076-952 28 19. Beställning sker på tisdagar klockan 12.40-14.20 samt torsdagar klockan 11.30-12.30.

Varorna kommer att levereras hem till trappan kostnadsfritt oavsett var i kommunen man bor.

Den som inte har någon annan möjlighet att få hjälp med receptfria apoteksvaror kan även få hjälp med detta via Storfors församling. Prästen Karoline Gärdsvik är kontaktperson och nås under vardagar på tel 0550-658 60.

För receptbelagda apoteksvaror måste man försöka få hjälp av anhöriga som kan hämta ut på Apotek Humlan på Hammargatan. Man kan ringa in en beställning, skicka med sitt eget leg med budet och betala via faktura. Läs mer härlänk till annan webbplats

Den som är intresserad av ett hjälpa till som volontär kan alltid höra av sig till Karoline Gärdsvik på tel 0550-658 60.

Kyrkans personal har gula västar med tryck så att den som får hjälp lätt ska kunna identifiera vem som kommer.

Kan man få hjälp med matleverans?

Kommunal matleverans kan endast fås efter biståndsbedömning, däremot erbjuder flera restauranger hemkörning och matlådor i Storfors och Lungsund.

Kontakta nedanstående restauranger för att höra vad som gäller i just ditt område.

Taverna 0550-622 43
Pizzeria Folket Hus 0550-600 06
Pensionat Lungsund 0550-702 77

Jag som förälder är sjuk. Får mitt barn går till skolan?

Alla friska barn går till skolan där vi har skolplikt.

Ja, men den sjuka föräldern får inte komma in på förskolan. Om ingen annan vårdnadshavare kan lämna barnet måste överlämningen ske vid förskolans ytterdörr. Personal har inte möjlighet at hämta barn ute på gården.

Ja, om barnet är eller blir sjukt under dagen kontaktas vårdnadshavare som får hämta barnet.

Ja, i dagsläget har inga andra beslut fattats.

Alla verksamheter inom förskola och skola i Storfors kommun är öppna och vi är förberedda på att bedriva en trygg och säker verksamhet även med färre personal. Det viktiga är att minska smittspridningen och därför ska sjuka barn stanna hemma. Vi har fått frågan om barn ska stanna hemma med en enkel förkylning och svaret är ja, eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen och enligt 1177.se kan symptomen från coronavirus vara just som vid en enklare förkylning. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer med symtom på luftvägsinfektion, feber eller hosta - även lindriga sådana symtom - att stanna hemma för att inte smitta andra.

Skulle Storfors kommun få fall av det nya coronaviruset på en skola finns det tydliga rutiner för hur detta hanteras. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Sjukvården har medicinsk kunskap och dokumentation om ditt barns sjukdomshistorik och kan göra en professionell bedömning över vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

Barn som hostar och nyser ska inte vara i skolan. Kontakta rektor eller lärare och diskutera din oro.

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring skola och förskolalänk till annan webbplats. (klicka på länken för att komma till Folkhälsomyndighetens webbsida)

Folkhälsomyndigheten bedömer att stänga skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska smitta i dagsläget. Däremot förbereder regeringen för att kunna ta ett sådant beslut framöver, om det skulle behövas. Om du har ett multisjukt barn och är orolig för barnets hälsa, ta kontakt med barnets läkare för råd. Samtliga gymnasieskolor och vuxenutbildningar kommer från och med den 18 mars att bedriva undervisningen på distans tillsvidare.

Regeringen har beslutat om besöksförbud på landets alla särskilda boenden. Undantag kan endast göras efter kontakt med enhetschef i mycket speciella fall.

Det är alltid möjligt att ringa till omsorgsboendet och höra hur personen mår. Anhöriga till de boende har nummer till avdelningen. Övriga kan bli kopplade via kommunens växel 0550-651 00 på månd-torsd kl 08.00-16.00, fredag 08.00-15.00.

Storfors kommun har besöksförbud på korttidsboendet Smeden (ligger på Hammargatan). I väldigt speciella fall kan undantag göras efter samråd med enhetschef.

Vi har en fastställd prioriteringsordning för de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först.

Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort.

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och SMittskydd Värmland tagit fram.

Vi följer våra hygienrutiner.
Varje medarbetare tar ansvar och stannar hemma om de är sjuka.
Besöksförbud råder på särskilt boende och korttidsboende.

Våra medarbetare ska stanna hemma om de är sjuka.
Rutiner för ett eventuellt smittutbrott finns. Storfors kommun följer de råd och rekommendationer som Smittskydd Värmland tagit fram.

Från och med måndag 4 maj gäller nya rutiner från Region Värmland för användning av skyddsutrustning i vård och omsorg. Tidigare har skyddsutrustning använts vid misstänkt smitta, men nu kommer alla medarbetare inom vården att använda visir i nära kontakt med kunder inom hemtjänst, personling assistans samt på särskilt boende och LSS-boende.

Vid misstänkt smitta ska visir eller skyddsglasögon + munskydd samt skyddsförkläde användas enligt rutin.


Vi följer smittskydd Värmlands rekommendationer.

Storfors bibliotek - infopoint
Storfors bibliotek svarar på frågor om det mesta och så även om coronaviruset. Den som inte har dator hemma kan få hjälp att uppdatera sig genom att ringa 0550-651 94. Öppettider:
Måndag 10-18
Tisdag 10-16
Onsdag 10-16
Torsdag 10-18
Fredag 10-14

Nationella informationsnumret
Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Frågor på andra språk
Region Värmland har även öppnat en telefonlinje som invånare kan ringa in till för att få information om det nya coronaviruset på andra språk än svenska. Linjen bemannas av regionens kulturdoulor som vanligtvis arbetar inom mödra- och barnhälsovården. Numret för allmänna frågor om coronaviruset är 010-831 80 10 och har öppet vardagar 10-12. I nuläget ges information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Numret är avsett för allmänna frågor om viruset - det är ingen sjukvårdsrådgivning.

Den som har lindriga symtom ska isolera sig i hemmet fram till 48 timmar efter att symtomen har upphört.

Har du symtom som kräver rådgivning ska du ringa 1177. Åk inte direkt till vårdcentral eller akutmottagning, utan ring först.

Den som är akut sjuk med fara för liv ska alltid ringa 112.

Uppsök alltid vård om du snabbt blir mycket sämre eller om du blir anfådd även när du vilar.

I första hand vill vårdcentralen att den som är förkyld avbokar och flyttar fram sitt besök – om det inte är brådskande. Om du ändå måste besöka vårdcentralen separerar man alla som har förkylningssymtom från andra patienter. Den som förkylningssymtom undersöks först i ett tält på baksidan av vårdcentralen och om personen behöver vård får den träffa läkare/sjuksköterska i en separat avdelning med ingång utifrån. Vårdcentralen nås på tel 010-836 57 02 under telefontiden 7.45 -9.30.

I Östra Värmland har vårdcentralerna en gemensam telefonrådgivning för alla som har luftvägssymtom. varje vardag kl 8-16.15 kan du få prata med en sjuksköterska. Om du behöver en tid hos läkare blir du inbokad på närmaste lediga tid på den vårdcentral som har lediga tider.

Telefonnumret är 010-836 57 02.
För att komma till rådgivningen använder man knappval 9.

Har du en egen fråga?

Maila den till oss så försöker vi svara så snabbt vi kan. Maila till: information@storfors.se eller fyll i detta formulär.Om du inte anger en giltig e-postadress kan vi tyvärr inte ge dig ett svar.

Kontakt

Kommunikationschef
Eva Wiklund 0550-651 77

Länkar

Senast publicerad av Eva Wiklund 2020-10-05