Logotype för Storfors kommun

När ska man testa sig för covid -19?

Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma men från 20 januari 2022 gäller detta:

Folkhälsomyndigheten ändrar rekommendationerna på flera olika områden. Det gäller familjekarantän, testning och undantag för nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet.

Detta gäller alla:

* Tiden för att stanna hemma när någon är sjuk i hushållet ändras från 7 till 5 dagar för alla.

* Den som har covid-19 kan gå tillbaka till jobb eller skola efter minst fem dagar, men de två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig återställd. Femdagarsregeln gäller också den som inte testat sig och därför inte vet om symtomen beror på covid -19. Förskolebarn ska stanna hemma vid nytillkomna symtom och kan få gå tillbaka till förskola när barnet är friskt.

Undantag för symtomfria hushållskontakter

Symtomfria hushållskontakter undantas från förhållningsregeln att inte gå till arbete eller skola i nedanstående fall. Undantaget gäller endast arbetet, symtomfria hushållskontakter ska fortfarande avstå från fritidsaktiviteter och sociala kontakter utanför hushållet i fem dagar.

* Vaccinerade med dos 3.

* Den som haft covid-19 de senaste tre månaderna.

Nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet

*Vid behov kan nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet återgå till arbetet även om någon i hushållet är sjuk - även utan att vara vaccinerad med dos 3 eller ha haft covid-19 de senast tre månaderna. Det förutsätter riskreducerande arbete på arbetsplatsen.

På MSBs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. finns en lista över vad som betraktas som samhällsviktig verksamhet. Inom de angivna grupperna är det arbetsgivaren som definierar vilka det ska gälla.

Prioriteringen för testning ändras

Följande grupper prioriteras:

* Personer som har medicinska behov
* Personer inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg
* Personer med symtom vars arbete kräver fysisk närvaro samt elever i grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Den som inte tillhör ovanstående grupper ska i dagsläget inte testa sig utan istället stanna hemma i minst fem dagar vid symtom. Den som har symtom och har tagit ett självtest behöver inte följa upp med PCR-test.

Kontakt

Storfors kommun
växel 0550-651 00

Kommunjour
Vatten och avlopp, gator samt kommunens fastigheter 0550-651 25

Biblioteket (infopoint)
0550-651 94

Senast publicerad av Eva Wiklund