Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och sammanträder som regel varje månad, med undantag för juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten och annonseras i lokaltidningarna och på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges uppgifter utifrån kommunallagen innebär att man ska besluta i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor.

Kommunfullmäktige är också drivande i demokratiarbetet och medborgardialogen liksom för att ta fram visioner och mål. Fullmäktige beslutar också om omfattning och kvalitet i verksamheten. Fullmäktige har även ansvar för att trygga en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Storfors kommunfullmäktiges sammansättning 2018-10-15 - 2022-10-14

Ledamöter    

Socialdemokraterna

Hans Jildesten  
Aurea Karlsson  
Ingrid Resare     
Thomas Backelin                             
Lennart Johansson   
Birgitta Viberg 
Steve Nilsson  
Christoffer Andersson
EvaLotta Härdig-Eriksson
Leif B Persson 
Cassandra Östlund
Urban Lavén

Ersättare:              

Janina Hjälm
Thobias Backelin
Natchaya Wiratoon
Kenneth Hjälm
Ann-Sofie Hofling
George Nordin


Vänsterpartiet

Peter Högberg
Inger Nordström
Lars-Erik Karlsson

Ersättare: 
Birgitta Hellberg
Pontus Löfgren


Centerpartiet

Håkan Larsson
Ingrid Andersson                                     
Brita Jansson
Mikael Lind

Ersättare:

Hans Lindqvist


Moderaterna

           
Peter Farrington  
Lars Johrin  
Stefan Larsson

Ersättare:
Marian Väpnargård
Christopher Johrin

Kristdemokraterna

Monika Ståhl


Sverigedemokraterna

Juhani Verkkoperä

Storforsdemokraterna

Urban Persson

Ersättare:
Kjell Andbjörk

Kontakt

Storfors kommun
0550-65100
storfors.kommun@storfors.se


Senast publicerad av Oskar Eklöf 2020-09-25