Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och sammanträder som regel varje månad, med undantag för juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten och annonseras i lokaltidningarna och på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges uppgifter utifrån kommunallagen innebär att man ska besluta i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor.

Kommunfullmäktige är också drivande i demokratiarbetet och medborgardialogen liksom för att ta fram visioner och mål. Fullmäktige beslutar också om omfattning och kvalitet i verksamheten. Fullmäktige har även ansvar för att trygga en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Storfors kommunfullmäktiges sammansättning 2018-10-15 - 2022-10-14

Ledamöter    

Socialdemokraterna

Hans Jildesten  
Aurea Karlsson  
Ingrid Resare     
Thomas Backelin                             
Lennart Johansson   
Birgitta Viberg 
Steve Nilsson  
Christoffer Andersson
EvaLotta Härdig-Eriksson
Desirée Lavén

Ersättare:

Leif B Persson                   
Urban Lavén
Janina Hjälm
Thobias Backelin
Natchaya Wiratoon
Cassandra Östlund

Vänsterpartiet

Peter Högberg
Inger Nordström
Lars-Erik Karlsson

Ersättare: 
Bengteric Bergare
Birgitta Hellberg


Centerpartiet

Håkan Larsson
Ingrid Andersson                                     
Birgitta Hagström
Mikael Lind

Ersättare:
Johan Järlestedt
Sebastian Holm


Moderaterna

Andris Viduss              
Peter Farrington  
Lars Johrin             

Ersättare:
Stefan Larsson
Emil Larsson

Kristdemokraterna

Monika Ståhl

 

Sverigedemokraterna

Anders Knudsen
Juhani Verkkoperä

Ersättare:
Kristoffer Bjerge
Björn Enkvist

 

Storforsdemokraterna

Urban Persson

Ersättare:
Kjell Andbjörk
Karl-Siverth Walldén

Kontakt

Storfors kommun
0550-65100
storfors.kommun@storfors.se


Sammanträdesdatum 2017

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagar kl 18.00

Se kalendarium>

Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-11-16