Logotype för Storfors kommun

Gemensamma nämnder

En kommun kan tillsammans med andra kommuner bilda så kallade gemensamma nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt.

Storfors kommun är medlem i följande gemensamma nämnder:

Överförmyndarnämnden i östra Värmland

Från och med 1 januari 2011 finns en gemensam överförmyndarnämnd för Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommuner - Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Du kan läsa mer om denna via rubriken Överförmyndarnämnden i vänstermenyn.

Hjälpmedelsnämnden i Värmland

Sedan 2004 samverkar regionen och kommunerna i Värmland i en gemensam nämnd - Hjälpmedelsnämnden i Värmland.

9 december 2005 beslutade Hjälpmedelsnämnden i Värmland - Policy för hjälpmedelsverksamhet.

Hjälpmedelsnämnden ansvarar inte för syn-, hörsel-, ortopedtekniska- och barnhjälpmedel.

Drifts- och servicenämnd

Kommunerna i Värmland ingår från och med 2010 i en gemensam drifts- och servicenämnd, som finns i Karlstads kommuns organisation.

Syftet med nämnden är att skapa nya möjligheter för allomfattande samordning inom länet. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna använda de ekonomiska resurserna på ett mer effektivt sätt. Det innebär att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan förbättras.

I nuläget samarbetar kommunerna främst inom IT-området, men även andra områden kan bli aktuella i framtiden.

Administrativa nämnden – Lönecentrum östra Värmland

Den första september 2012 bildades den gemensamma administrativa nämnden. I nämnden ingår Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Nämnden är placerad i Kristinehamn och dess verksamhet är löneadministration.

Kontakt


Länkar


Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre