Logotype för Storfors kommun

Ytterligare chans till visionsdiskussion

Vid tre tillfällen har konsulten Maria Nordmark lotsat storforsare genom diskussioner för Storfors framtid och Vision 2030.

Dialogseminarium har hållits i centrala Storfors, i Bjurtjärn och i Lungsund.
Torsdag den 1 juni, i samband med kommunfullmäktige kommer Maria på besök till Kulturhuset för en kortare genomgång.

Du som missat de tidigare tillfällena är hjärtligt välkommen till Kulturhuset torsdag 1 juni klockan 18-19.

Senast publicerad av Eva Wiklund