Logotype för Storfors kommun

Vad tycker din kommunpolitiker i Storfors?

På söndag 9 september är det val i Sverige. Storfors kommuntidning har ställt några korta frågor till företrädare för de partier som ställer upp i kommunvalet i Storfors 2018.

Här nedan kan du läsa hur de vill utveckla Storfors, vad de ser som Storfors tillgångar och vilka politiska frågor som är viktigast. På söndag är det dags att lägga en röst för demokratin - även i Storfors.

Röstar gör man i Vargbroskolan, i Bjurtjäns skola och i församlingshemmet i Lungsund. Och man kan även förtidsrösta i kommunhuset mellan klockan 8 och 20 på själva valdagen.

Hans Jildesten
Socialdemokraterna

Hur vill du utveckla Storfors?
Fortsätta bygget av Sveriges bästa och tryggaste skola. Bygga en ny landsortsskola. Utveckla våra förskolor. Bygga vidare på vår kultursatsning och stärka kulturen på landsbygden. Skapa regionens bästa folkhälsokommun. Underlätta för våra företag och för nyföretagande. Förbättra infrastrukturen och kollektivtrafiken. Återöppna Kvarnvägen. Öka öppettiderna på återvinningscentralen. Skapa fler återvinnings-stationer. Bygga nya moderna lägenheter. Skapa trygghetsboende. Skapa möjligheter för attraktivt boende.

Vilka är Storfors bästa resurser?
Våra invånare, företag och föreningar. Samar-betsviljan mellan våra aktörer, skolan, kultursatsningen och Bergslagskanalen.

Vilka politiska frågor är viktigast för dig?
Välfärden och samhällsbygget med bra barnomsorg, utbildning och en lön man kan leva på. Bra vägar och kolletivtrafik för att utveckla näringslivet och främja pendling.

Andris Viduss
Moderaterna

Hur vill du utveckla Storfors?
Fortsätta utveckla skolan med ordning och reda samt trygghet och trivsel. Skapa ännu mer stimulerande miljö där kunskapsinhämtning sker genom lek och fokus på positiva upplevelser i förskolan. Skapa ännu bättre förutsättningar för det lokala näringslivet, stimulera sjönära boende som kan ge ökad inflyttning.Utveckla seniorboende, öka samarbetet med andra kommuner, öka den polisiära närvaron och skapa ännu bättre pendlingsmöjligheter.

Vilka är Storfors bästa resurser?
Att kommunen ligger så nära E18. Att det finns lediga lokaler för företagsetableringar. Naturskönt läge. God kvalitet på barn- och äldreomsorg samt skolverksamhet.

Vilka politiska frågor är viktigast för dig?
Att erbjuda hög kvalitet på barn- och äldreomsorg och skolverksamhet Att bidra till en god befolkningsutveckling genom positiv näringslivsutveckling och goda pendlings-möjligheter.


Inger Nordström
Vänsterpartiet

Hur vill du utveckla Storfors?
Jag vill göra Storfors till en bra boendekommun. Detta så att att Storfors blir lockande för exempelvis barnfamijler från andra kommuner.

Vilka är Storfors bästa resurser?
Naturligtvis är det vår skola. Dessutom är det nära till både Karlstad och Örebro, naturnära och låg brottslighet.

Vilka politiska frågor är viktigast för dig?
Sociala frågor. Skola/barn/ungdomsfrågor.

Håkan Larsson
Centerpartiet

Hur vill du utveckla Storfors?
Stärka företags-klimatet, gynna landsbygdsutveckling, underlätta byggandet på attraktiva platser, få till stånd komfort-boende (pensionsboende) i tätort och på landsbygd

Vilka är Storfors bästa resurser?
Bästa resurserna är de många eldsjälar som verkar och bor I Storfors .

Vilka politiska frågor är viktigast för dig?
Företagande, boende och service.

Monica Ståhl
Kristdemokraterna

Hur vill du utveckla Storfors?
Storfors skall fortsatt ha Sveriges bästa skola, fler utbildade lärare, nolltolerans mot mobbning och ännu fler elever med godkända betyg i åk 9. Satsa på småföretagande genom att utveckla naturturism; vandringsleder, kanoting, ridvägar. Integration; välkomna, utbilda och ta vara på människors resurser. Mer marknadsföring till exempel via sociala medier.

Vilka är Storfors bästa resurser?
Närheten inom kommunen, men också till andra större orter. Engagerade kommuninvånare. Skolan, vården och omsorgen i vår lilla kommun. Naturen med milsvida skogar, rena sjöar, ängar, frisk luft och tystnad.

Vilka politiska frågor är viktigast för dig?
Folkhälsofrågor, värna demokratin, skola/utbildning. Småföretagarfrågor, miljöfrågor, skydda biologisk mångfald.

Juhani Verkkoperä
Sverigedemokraterna

Hur vill du utveckla Storfors?
Ta vara på närheten till Filipstad, Kristinehamn och Karlskoga för bättre kommunikationer och ökad besöksnäring. Aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, arbetsförmedling, näringsliv och utbildningsväsende.

Vilka är Storfors bästa resurser:
Invånarna som jobbar med människor. Den naturnära geografiska placeringen.

Vilka politiska frågor är viktigast för dig?
Ny förskola och skola för klass 1-6 till Kyrksten, skolan i Bjurtjärn faller på åldersstrecket och har stora brister. Äldreomsorgen i sin helhet är en väsentlig fråga. Generations-anpassa äldrevårdens aktivitetsutbud. Samhällets krav till invånarna skall vara relevanta. Invånarna skall inte bli utsatta för orimliga krav t.ex. regelverket kring miljöanpassning för enskilda avlopp, den faktiska miljönyttan skall vägas mot kostnader.

Urban Persson
Storforsdemokraterna

Hur vill du utveckla Storfors?
Införa mer sunt förnuft, minska byråkratin och få kommunens misslyckanden öppet redovisade.

Vilka är Storfors bästa resurser?
Billiga fastigheter. Men det är ingen riktig resurs, utan mer ett resultat av storstadens subventioner.

Vilka politiska frågor är viktigast för dig?
Stoppa statens subventioner av Stockholm. Dessa påverkar Storfors utveckling långt mer än någon kan föreställa sig. Saken är komplex och nämns aldrig av makthavarna. Subventionerna finns inom brott, vägar, järnvägar, resor, bostadssubventioner, fastighetsskatt, ränteavdrag, finkultur, elbilar, RUT-avdrag, jordbruk, livsmedel, utbildning, statliga jobb med mera. Till och med har subventionerna fördummat landsbygden. I princip är det bara att låta stockholmarna betala för allt som plockas på det statliga smörgåsbordet. Sedan får de höja sin skatt.

Senast publicerad av Eva Wiklund