Logotype för Storfors kommun

Utställning av Storfors Vision 2030 den 6-7 september

Tillsammans skapar vi Storfors framtid!

Arbetet med att ta fram en vision för Storfors 2030 har pågått under våren 2017. Vid tre olika träffar deltog dryga hundratalet medborgare, anställda och politiker, under ledning av en konsult.

Den 6 september klockan 9-12 samt den 7 september kl 15-18 visas en sammanställning i kommunhusets entré av det som framkommit under träffarna. Kom förbi och se vad som kommer att lyftas för politsikt beslut.

Varför behöver då Storfors kommun en vision?
Jo, visionen ska fungera som en ledstjärna för vårt arbete och hjälpa oss utveckla vår kommun till att bli ännu bättre för våra medborgare och andra som är i kontakt med kommunen. Visionen beskriver den verklighet vi lever i men också de utmaningar som finns redan idag.

Genom att vi har gemen-samma värderingar skapar vi en värdegrund i Storfors. Värderingarna ska utgå från de fyra värdeorden; trygghet, gemenskap, närhet och stolthet.

Tanken är att vår vision och våra värdeord ska leda oss i arbetet mot framtiden.

För att vi ska lyckas marknadsföra Storfors som en attraktiv kommun att bo och arbeta i behöver vi berätta om allt det goda som finns här och om hur vi jobbar för att det ska bli ännu bättre - det kallar vi för att stärka varumärket.

Vi vill att Storfors ska upplevas positivt av andra och att bilden av Storfors kommun stärks. Genom att vi är stolta över vårt kommun och att vi berättar för andra om det hjälper vi till att skapa en attraktiv bild av hela Storfors. Till vårt stöd för detta har vi våra värdeord som utgör vår gemensamma värdegrund.

Visionen ska beslutas politiskt under hösten.

I januari 2018 kommer den färdiga visionen att presenteras på olika sätt.

Senast publicerad av Eva Wiklund