Logotype för Storfors kommun

Uppdraget är en budget i balans

Tre personer framför kommunhuset

Oppositionsråd Ingemar Olsson, kommunalråd Eva-Lotta Härdig Eriksson och kommunchef Johan Rosqvist.

I Storfors pågår en översyn av kommunens verksamheter där fokus just nu är vård och omsorg.

- Vi har brottats med ekonomiska problem i över tio år. Den analys och de åtgärder vi gör nu är helt nödvändiga för att vi som kommun ska kunna erbjuda våra medborgare en god verksamhet, säger oppositionsråd Ingemar Olsson.

I december förra året tog kommunstyrelsen ett enhälligt beslut om att under en period köpa in en konsulttjänst som interimchef för att genomlysa de verksamheter där kommunens kostnader skiljer sig allra mest från liknande kommuner.

Utgångspunkten var då den genomgång av verksamheterna som Sveriges kommuner och regioner, SKR, gjorde redan 2020. Då såg man att verksamheterna inom vård och stöd sammanlagt kostar mellan 20 och 25 miljoner mer än de gör i liknande kommuner. Inom verksamheten vård och stöd finns enheterna funktionsstöd, hemtjänst, särskilt boende, hälso- och sjukvård, arbetsmarknad och etablering samt individ- och familjeomsorg.

- Uppdraget till kommunens tjänstemän är att jobba för en budget i balans, och där såg vi värdet av att ta in kompetens utifrån när verksamhetschefen i vård och omsorg gick i pension. Dels för att få en snabb lösning, men inte minst för att få någon utifrån som kunde granska oss med nya ögon, säger kommunalråd Eva-Lotta Härdig.

Kommunstyrelsens uppdrag kanaliseras genom kommunchef Johan Rosqvist, som tillträdde sin tjänst för ett och ett halvt år sedan.

- Trots en hög skattesats har kommunen varit långt ifrån en budget i balans under många år, säger han och pekar på att kommunens verksamhet under de senaste fem åren sammanlagt kostat i runda tal 100 miljoner kronor mer än samma typ av verksamhet i liknande kommuner.

- Medan andra kommuner kunnat amortera på skulder och bygga upp en ekonomisk reserv under de goda åren som nu passerat, så har vi inte gjort det. Vi har fortfarande ett högt låneläge och ingen ekonomisk reserv, säger Johan Rosqvist.

Han tar Munkfors kommun som ett tydligt exempel. 2015 befann de sig i samma situation som Storfors gör nu och fick hjälp att påbörja en liknande resa. Idag har de en rejäl resultatutjämningsreserv, de har betalat av en hel del på sina pensionsskulder och lån och gör dessutom ett ekonomiskt överskott i verksamheterna.

- Det visar ju att även en liten kommun har möjlighet att vända en negativ trend. Att i det här skedet ta in extern expertis för att vi inte ska kosta 100 miljoner för mycket även de kommande fem åren, är rimligt även om det kostar några hundra tusen i konsultkostnader, säger han.

Oppositionsråd Ingemar Olsson har hopp inför framtiden:

- Från vår sida har vi varit tydliga i många år när det gäller kommunens ekonomiska situation, men först nu finns ett samarbetsklimat där vi alla är delaktiga som gör att vi tillsammans kan söka lösningar. Vi har redan fått förslag på åtgärder som kan reducera kostnaderna med mångmiljonbelopp vilket gör att vi kan se en positiv vändpunkt, även om klockan är fem i tolv, säger han.

Just nu pågår ett antal olika träffar mellan verksamhetschef, enhetschefer och personal. Fackliga förhandlingar gällande arbetsgivarens förslag att ta bort städning och matlagning på särskilt boende pågår också parallellt.

Eva-Lotta Härdig Eriksson betonar att personalen behövs mer än någonsin under den kommande omställningsperioden.

- Jag hoppas och tror att personalen förstår nödvändigheten i detta arbete och ser att de är oerhört viktiga kuggar. Vi behöver hjälp att hitta nya lösningar och att tillsammans vara kreativa inför framtiden i det här ansträngda läget. Eftersom jag själv har jobbat i vården vet jag att det finns massor av kunskap och vilja bland de anställda, säger hon.

Senast publicerad av Eva Wiklund