Logotype för Storfors kommun

Tio områden föreslås bli möjliga för strandnära utveckling

Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén och konsulterna Per Rathsman och Henrik Ernstson har jobbat med att ta fram en plan för Storfors LIS-områden.

Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén och konsulterna Per Rathsman och Henrik Ernstson har jobbat med att ta fram en plan för Storfors LIS-områden.

Ett sätt för markägare att få bygga strandnära är att områden blir klassade som lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära läge, så kallade LIS-områden.
I Storfors pekas nu tio möjliga platser ut.
- Det här är en viktig process för Storfors framtid som ger markägarna stora möjligheter att sälja tomter eller bygga strandnära om de så önskar, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Två konsulter har granskat tolv olika områden i detalj och kommunstyrelsen föreslår nu att tio av dem blir LIS-områden där kravet på strandskydd upphävs.
Hans Jildesten menar att det är nödvändigt för kommunen att tillgängliggöra sjönära lägen för att stimulera inflyttning. Att ta fram ett antal LIS-områden är att skapa förutsättningar för utveckling.
- Men det finns ju absolut inget tvingade i detta, bara möjligheter för markägarna, säger han.
Konsulterna Per Rathsman och Henric Ernstson har granskat förutsättningarna i varje område grundligt. De har kartlagt naturvärden, kulturvärden, risk för översvämningar, närhet till vatten och avlopp, näraliggande bebyggelse, påverkan på friluftslivet med mera.

För att komma i fråga ska ett LIS-område vara lämpligt och ha en positiv påverkan för utvecklingen på landsbygden. Området ska ha en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Platserna ska planeras för god allemansrättslig tillgång till strandområden.

Under processens gång har inledande diskussioner med länsstyrelsen och markägare förts. Nu har samrådsprocessen startat där allmänhet, markägare och myndigheter kan komma med åsikter. Hela utredningen finns att se i Storfors kommunhus, Storfors bibliotek samt i församlingshemmen i Lungsund och Bjurtjärn. Handlingarna finns även digitalt på kommunens hemsida.

Fram till den 18 april kan man lämna skriftliga synpunkter på förslaget


Samrådsmöten
Samrådsmöten, öppna för alla, hålls tisdag den 11 april på följande platser:
* Bjurtjärns församlingshem, kl. 18.00 – 19.15
* Lungsunds församlingshem, kl. 19.45 – 21.00

Utställning av LIS-planen
Planen finns att se under samrådstiden från 21 mars till 18 april på följande ställen:
* Storfors kommunhus, Djupadalsgatan 20, i foajén
* Biblioteket i Kulturhuset, Centrumplan 1, plan 1
* Lungsunds församlingshem, Lungsund (begränsade öppettider)
* Bjurtjärn/Kyrksten, församlingshemmet i Bjurtjärn (begränsade öppettider)
* Handlingarna kan även läsas digitalt via kommunens hemsida, www.storfors.se/lis-plan.

Synpunkter lämnas skriftligt senast den 18 april 2017 till Storfors kommun, Box 1001,
688 29 Storfors eller via e-post till: storfors.kommun@storfors.se Frågor bevaras av utvecklings-strateg Kenneth Sandén på tel.0550-651 39 eller av Henric Erntsson Konsult på tel. 070-577 95 91.

Följande tio områden pekas ut som möjliga
(numreringen utgår från de ursprungliga tolv förslagen):
1. Direkt norr om Furuviks befintliga bostadsområde – tänkt för bostäder.
2. Längs Öjevetterns östra strand vid Lervik och Släbråten, norr om befintlig bebyggelse – tänkt för bostäder, turism och fritidshus.
3. Längs östra stranden av Östersjön och Mögsjön (sundet mellan sjöarna lämnas fritt) – tänkt för fritidshus
5. Mellan väg 237 och sjön Ullvettern vid Sandsjötorp och vid Sindre – tänkt för bostäder och fritidshus.
6. Mellan väg 237 och Ullvettern, söder om Dalbäcksbron nära Sävviken – tänkt för bostäder och fritidshus.
7. Smedstorpssundets östra strandkant – mellan två fritidshusområden – tänkt för bostäder och fritidshus.
8. Vid Sjövik längs Alkvetterns östra strand nära kommungränsen mot Karlskoga och längs väg 237 – tänkt för bostäder.
10. Söder om Kyrksten längs Alkvetterns västra strand, nära väg 237 – tänkt för bostäder och skola.
11. Från Lungsund och en lång sträcka längs Öjevetterns västra strand. Norra delarna i direkt anslutning till Lungsund och södra delarna tillgängliga från Furuvik – tänkt för bostäder, fritidshus och turism.
12. Strax norr om Nässundet vid Ullvetterns strand – tänkt för bostäder och fritidshus.

Senast publicerad av Eva Wiklund