Logotype för Storfors kommun

Storfors skapar LIS-områden för strandnära bygge

Planeringsarkitekt Per Rathsman jobbar just nu med att ta fram LIS-områden i Storfors.

Planeringsarkitekt Per Rathsman jobbar just nu med att ta fram LIS-områden i Storfors.

Nu ligger Storfors kommun i startgroparna för att ta fram så kallade LIS-områden.
Med hjälp av dessa ska det bli möjligt att bygga strandnära - vilket kan öka både nybyggnation och inflyttning.

- Nu vill vi få synpunkter och reaktioner på de föreslagna områdena, säger planarkitekt Per Rathsman
LIS-område betyder landsbygdsutveckling i strandnära område. Genom att identifiera sådana områden kan det uppstå möjligheter att bygga närmare vattnet än annars. Men för att få områden fastställda krävs ett omfattande arbete.
- Det går inte att bara peka ut en massa platser. De måste vara väl avgränsade och man ska analysera att just dessa platser är lämpliga för landsbygdsutveckling och acceptabla ur naturvårdssynpunkt, säger Per Rathsman.


I översiktsplanen för Storfors 2013 pekade man ut ett antal områden som kan vara lämpliga. Det gäller Furuvik, Tranmyren/Lervik, Jordkullen, Solvik, Råglanda, Dalbäcken. Ullvettern/Ullvetterstorp, Bjurvik och Västra Mörkviken.
Nu har man även jobbat fram några nya förslag; Kyrksten/Alkvettern, Lungsund/Lundsberg, Nässundet med Ullvetterns norra strand samt Bjurbäcken.
- Kanske finns det andra områden som man vill tipsa om, eller så kanske man anser att något av de föreslagna områdena inte alls borde vara aktuellt. Det är sådana synpunkter vi vill få, speciellt från markägare som kanske funderar på om LIS kan vara intressant för dem, säger Per Rathsman.


I planerna ingår också att undersöka möjligheter för att expandera de sommarstugeområden som redan finns, och att öppna upp för permanent boende där.
Två områden där detta redan skett är Södra Ullvettern och Käxsundet.
- Det innebär ju att man uppgraderar området och det kan betyda högre värde på fastigheterna, säger han. Vid Södra Ullvettern har fastighetsägarna gått samman i grupper för att lösa avloppsfrågan. Man fick också bygglov för att bygga huvudbyggnad på 120 kvadratmeter + en kompletterande byggnad på 40 kvadratmeter.
- Det finns också förslag när det gäller Kväggen, att utveckla fritidshusområdet till ett område för permanent boende. Då kan det även bli så att man tillåter ännu större byggnader, kanske 150 kvadratmeter, säger Per Rathsman.


Vad betyder det då om en plats blir LIS-område? Ja då kan det vara möjligt att få bygglov närmare stranden än gällande strandskydd om 100 eller 200 meter, men direkt vid vattnet får man ändå inte bygga. Man måste alltid spara en remsa på 40-50 meter så att det skapas en fri passage för allmänheten utmed vattnet.
Det finns två typer av LIS-områden; för bostadsändamål och för turism som är beroende av strandnära läge. I det nuvarande förslaget så gäller området kring Bjurbäcken för turism och övriga för boende.
Under våren kommer man att se över områdena närmare, både på plats ute i naturen och med hjälp av vegetationskartor. Målet är att få några LIS-områden klara under 2017.
- Men vi måste ju undersöka så att det inte krockar med andra intressen. Vi vill avgränsa områden för utveckling och samtidigt tillgodose allmänhetens tillgång till stränder, säger Per Rathsman.

Har du synpunkter på förslaget? Är du kanske markägare och vill föreslå andra områden?
Kontakta gärna:
Per Rathsman 054-18 20 55
rathsman.ark@telia.com

 

Föreslagna LIS-områden i Storfors

Föreslagna LIS-områden i Storfors

Senast publicerad av Eva Wiklund