Logotype för Storfors kommun

Storfors kommun tvingas till tuffa ekonomiska beslut

Kommunstyrelsen i Storfors fick under måndagen fatta en rad tuffa beslut.

En enig kommunstyrelse fattade under måndagen en rad beslut utifrån det allvarliga ekonomiska läget.

Kommunstyrelsen sade ja till en rad kostnadsminskningsförslag från verksamheterna, men man fattade också beslut om att varsla 15 personer i hela organisationen. Dessutom föreslår kommunstyrelsen en skattehöjning med 68 öre.

Det var en dämpad, men enig, samling politiker som efter några ajouneringar och en del förhandlingar kunde fatta ett gemensamt beslut.

- Det har inte varit lätta beslut att fatta, men det är ändå skönt att vi kan förhandla och bli eniga. Vi tar detta på fullt allvar istället för att slåss om politiska poäng, säger oppositionsråd Håkan Larsson (c)

Kommunstyrelsens ordförande, Hans Jildesten, menar att kommunstyrelsen har ansvar för att fatta både lätta och svåra beslut. Dagens beslut hör till de tyngre.

- Nu har vi lagt ett varsel på 15 personer och det kommer att beröra kommunens hela verksamhet. Vi börjar med att se över ledningen och sedan alla verksamheter, säger Hans Jildesten, som menar att kommunen helt enkelt måste minska kostymen.

- Vi har för många i organisationen – inte i förhållande till den service vi vill ge, men i förhållande till vad vi kan låta verksamheten kosta, säger han.

När varslet nu är lagt kommer personalavdelningen att tillsammans med verksamheterna och de fackliga företrädarna att påbörja arbetet.

När det gäller skattehöjningen kommer kommunfullmäktige att få förslaget från kommunstyrelsen på sitt bord under november.

Utifrån de förslag om nedskärningar som presenterades redan på förra sammanträdet fattade man nu också beslut om en rad kostnadsminskningar. Nu med risk- och konsekvensanalyser att utgå ifrån.

- Även om det blir tufft och känns tungt så kommer vi att kunna skapa en fortsatt bra utveckling för Storfors kommun med de här tre delarna; kostnadsminskningarna, varslet och skattehöjningen, säger Hans Jildesten.

Följande klubbades av KS (siffran efter = kostnadsminskning):

Skolan
En elevassistent tas bort 450 000 kronor
1,8 tjänst i språkstöd tas bort 800 000 kronor
Ytterligare en tjänst tas bort inom skolan 600 000 kronor

Särskilt boende
Förflyttningsgruppen ersätts med instruktörer inom befintlig verksamhet 130 000 kronor
Tjänst som 50 % rehabassistent vakanshålls 230 000 kronor
Tre tjänster tillsätts inte efter pensionsavgång 1 500 000 kronor
Lokalvård i egen regi på Sjögläntan 70 000
Tvättavtal med Samhall förlängs inte. Personalen på Smeden tvättar 50 000 kronor
Tidsminskning för rapportering 115 000 kronor

Hemtjänst
Införande av natteam på Sjögläntan (redan infört) 1 450 000 kronor
Minskad kostnad för förflyttningsinstruktörer 120 000 kronor
Se över beslut om ledsagning 75 000 kronor
Minskad kostnad för personallokal 275 000 kronor
Uppsägning av leasingbil 60 000 kronor
Avgift vid för sent avbokade insatser 100 000 kronor

Arbetsmarknad
Minskad kostnad för datorer 10 000 kronor

Kultur & fritid
Byte av bokningssystem, minskning dator, mindre timpersonal, försäljning av tjänster 120 000 kronor

Tekniska enheten
Minskat köp av verksamhet gator och vägar 70 000
Minskat köp av verksamhet parker och lekplatser 43 000
Minskat inköp av material inventarier till parker och lekplatser 35 000
Minskat underhåll på kommunfastigheter 73 000

Stab
Genomföra färre centrala utbildningar 40 000 kronor
Vakanshålla tjänst som redovisningsansvarig 75 000 kronor (2019)

Förslag som ska utredas ytterligare
Minska en tjänst vid "Bron" på Vargbroskolan
Kostnaden för resan till Dovre halveras
Timtaxa för omvårdnad istället för månadskostnad
Matdistribution inom hemtjänsten
Införande av medicinrobot
Enbart erbjuda elever som slutar åk 9 feriearbete med start sommaren 2020
Minska arbetsmarknadsenheten med en halvtidstjänst.
Aktiviteter för barn och unga i Storfors genom PAX och BUS.
Lönebidrag till föreningar.
Minska kommunikationsavdelningen från 1,3 till 1,0 tjänst

Senast publicerad av Eva Wiklund