Logotype för Storfors kommun

Storfors kommun klättrar i trygghetsranking

Personer utomhus vid Kulturhuset på kvällen.

Trygghetsvandringen inleddes vid Kulturhuset och gick genom stora delar av centrum. På bilden Kalle Ekberg, kommunpolis Fredrik Lundberg, säkerhetssamordnare Michael Björklund och folkhälsosamordnare Kicki Karlsson.

När det gäller att vara en trygg och säker kommun placerar sig Storfors på plats 123 av Sveriges 290 kommuner vilket är 42 placeringar bättre än året innan.

Det visar 2021 års Öppna jämförelser från SKR, Sveriges kommuner och regioner, och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det är fjortonde gången som de båda aktörerna rankar Sveriges kommuner i rapporten ”Trygg och säker” genom att jämföra indikatorer som personskador, utvecklade bränder, anmälda våldsbrott och anmälda stölder.

I en jämförelse mellan perioderna 2008-2010 respektive 2018-2020 visar det sig att Storfors kommun blivit tryggare och säkrare inom tre av de fyra områdena (se tabell).

- Jag upplever Storfors kommun som en positiv kommun när det gäller trygghet och brottslighet, säger kommunpolis Fredrik Lundberg.

Han tror att pandemin har haft en viss påverkan på brottsstatistiken, men lyfter också fram arbetet med grannsamverkan.

- Jag märker att man på många ställen i Storfors är aktiva i det arbetet, och vi vet att det ger effekt, säger han.

Kommunpolisen jobbar tillsammans med säkerhetssamordnare Michael Björklund och man har även startat ett intensivt samarbete med skolan och individ- och familjeomsorgen, IFO.

Under våren startar ett samverkansforum för att kunna jobba ännu mer brottsförebyggande. EST, effektiv samverkan för trygghet, kommer att innebära månadsvisa träffar mellan bland andra polis, räddningstjänst, skola, tekniska enheten, näringslivsutvecklare och IFO.

Före årsskiftet genomfördes en trygghetsvandring i centrala delarna av kommunen, som en del i de medborgarlöften som kommunen och polisen tagit fram. Ytterligare en trygghetsvandring kommer att göras under våren.

Att Storfors är en liten kommun har både fördelar och nackdelar.
- Nackdelen när det gäller statistik är att ett fåtal brott påverkar statistiken stort. Å andra sidan har man mycket lättare att få en översikt i en mindre kommun där man känner varandra. Folk håller koll i sina grannskap, säger Michael Björklund.

I rapporten från trygghetsvandringen konstateras att invånarna i Storfors kommun upplever en relativt hög trygghet ute i det egna bostadsområdet under kvällstid, om man jämför med invånarna i andra kommuner i Sverige. Polismyndighetens statistik visar också att brotten minskar i Storfors kommun.

Under vandringen, där ett tiotal personer deltog, konstaterades skräp i en gränd, några trasiga lampor och lite klotter som ska åtgärdas.
- Sammantaget kändes centrum som en trygg plats. Vid nästa tillfälle kommer vi att besöka något annat område, säger Fredrik Lundberg.

Länk till Öppna jämförelser "Trygg och säker" 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tabell över trygghetsranking i Östra Värmland

Senast publicerad av Eva Wiklund