Logotype för Storfors kommun

Storfors klättrar näst mest i Värmland

Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson är glad över kommunens klättring och ser nu fram emot att fortsätta det viktiga arbetet tillsammans med företagen i Storfors.

Storfors kommun klättrar rejält i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.

- Det känns självklart roligt att företagarna i Storfors tyckts uppskatta kommunens arbete för att förbättra företagsklimatet. Vi har dock en hel del kvar att jobba med och jag ser fram emot att göra det i samverkan med Storfors driftiga företagare, säger näringslivsutvecklare Kicki Karlsson.

I Värmland klättrar Storfors och Kristinehamn näst mest med 31 placeringar efter Hammarö som klättrat hela 83 platser. Det är framför allt på punkterna ”upphandling” och ”konkurrens från kommunen” som Storfors plockat placeringar. Företagarna är också mycket mer nöjda med mobil- och bredbandsuppkoppling än förra året.

Den allra största förbättringen svarar företagarnas samlade omdöme för; där har Storfors klättrat hela 62 placeringar och ligger på plats 92 i Sverige.

- Att vi får så pass bra betyg i det samlade omdömet värmer extra i hjärtat. Vi ser varje dag hur viktigt det är med nära och personliga kontakter i en liten kommun och det är verkligen något som vi vill fortsatta att utveckla, säger kommunchef Johan Rosqvist.

Totalt sett placerar sig kommunen på plats 139 av Sveriges 290 kommuner. Det är en förbättring på 31 placeringar jämfört med förra året då Storfors låg på plats 170.

- Vi har tappat några placeringar när det gäller service och bemötande samt information till företagen, så det ser som ett förbättringsområde, säger Kicki Karlsson. Hon menar att kommunen ständigt försöker att ”vara på tårna” och hjälpa företagen. Både de befintliga och eventuella nyetableringar. Under pandemin har dock företagsbesöken och andra gemensamma aktiviteter legat nere, något som nu kommer att ändras.

- Vi skulle också önska att företagen ännu oftare hörde av sig till oss på Storfors kommun när de vill ha hjälp, råd eller stöd. Dialogen med företagen är mycket viktig för oss, säger hon.

På följande punkter ligger Storfors kommun bland de 100 bästa kommunerna i Sverige:
Brottslighet och otrygghet som påverkar företagandet (plats 15)
Kommunens upphandling (plats 31)
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare (plats 58)
Service och bemötande (plats 63)
Tjänstemäns attityder till företagande (plats 69)
Konkurrens från kommunen (plats 77)
Kommunpolitikernas attityder till företagande (plats 78)
Sammanfattande omdöme från företagarna (plats 92)
Information till företag (plats 96)

Storfors ligger sämre till när det gäller faktorer från SCB och UC som företagsamhet, entreprenader, kommunalskatt, marknadsförsörjning och jobb i kommunen.

Man står framför Storfors kommunhus

Kommunchef Johan Rosqvist är extra glad över att företagarnas sammanfattande omdöme ökat stort i Storfors. Han betonar vikten av nära och personliga kontakter - något som den lilla kommunen kan erbjuda.

Tabell över ranking för Värmlands alla kommuner.

Senast publicerad av Eva Wiklund