Logotype för Storfors kommun

Storfors har Värmlands bästa vårdcentral

Personal står framför vårdcentralen

Vårdcentralen i Storfors är omtyckt och personalen jobbar hårt för att uppfylla vårdgarantin. På bilden; Pernilla Skoog, Lena Svärd, Viviann Jakobsson, enhetschef Marina Johansson, Camilla Pettersson och Irene Granfelt.

Storfors har Värmlands bästa vårdcentral, åtminstone när det gäller telefontillgänglighet.

Det visar siffror från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Enligt SKRs sammanställning för våren 2021 besvaras 91 procent av alla telefonsamtal till Storfors vårdcentral. Tillsammans med Molkoms vårdcentral är detta bäst i länet. Grannkommunerna Filipstad respektive Kristinehamn ligger exempelvis på 79 respektive 73 procent medan sämsta siffran i länet är 48 procent.

- I Storfors har vi en otroligt lösningsfokuserad personal. Vi har jobbat hårt på att få en hög tillgänglighet, säger enhetschef Marina Johansson.

Och antalet listade patienter kanske talar för sig själv. Kommunen har 3938 invånare och 3840 personer är listade i Storfors.

- Det är ganska lätt att få tider hos oss och vi har en stabil personalsituation med erfaren personal. Vi har känslan att vi är uppskattade av invånarna, säger hon.

Vårdcentralens fasta läkare heter Olof Larsson och han har sällskap av hyrläkare som jobbar kontinuerligt i Storfors.

- Vi har haft tur och har hyrläkare som jobbar återkommande, säger Marina.

Även när det gäller att få en läkartid sticker Storfors ut på ett bra sätt i statistiken.

Här har exempelvis 87 procent fått en tid inom 0 till 3 dagar under september månad, att jämföra med genomsnittet på 73 procent för hela länet.

I Storfors jobbar, förutom läkarna, tre sjuksköterskor, två undersköterskor, en fotvårdsspecialist och ett antal vårdadministratörer. Under senhösten är också en ny kurator och ny psykolog på väg in.

- Vi har en otroligt god stämning här på arbetsplatsen, säger Marina. Hon har tidigare varit biträdande enhetschef men gick formellt in som enhetschef från halvårsskiftet 2021.

Den goda stämningen, samarbetsviljan och förmågan att hitta lösningar har också hjälpt till att skapa en bra vård och arbetsmiljö under pandemin.

- Vi skapade snabbt en egen ingång för personer med infektionssymtom och det är nog något som kommer att leva kvar, säger Marina.

Även idag går den som har symtom på förkylning eller annan infektion in från baksidan av vårdcentralen. Skyltningen är tydlig så att det är lätt att hitta.

Personalen har vant sig vid att jobba med visir och munskydd.

- Till en början var det tufft och ovant men nu har det blivit det nya normala. Det känns tryggt både för oss och patienterna, säger sjuksköterskan Lena Svärd.

På vårdcentralen finns också finsamprojektet Nyckeln där Camilla Pettersson möter de personer som står allra längst från arbetsmarknaden. Man kan själv ansöka om att få delta, men hon får också remisser från exempelvis kommunens arbetsmarknadsenhet.

- Jag hjälper till med att få ett samlat grepp omkring en person för att se hur man kan gå vidare och säkerställa att personen får hjälp för både fysisk och psykisk ohälsa, säger hon, och berättar att projektet är både välbehövligt och lyckat. EVA WIKLUND

Senast publicerad av Eva Wiklund